| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jed.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Ożarowice u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Ustala się w drodze inkasa pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 są:

a) w sołectwie Celiny - Gnacik Jerzy

b) w sołectwie Niezdara - Kubica Barbara

c) w sołectwie Ossy - Kocyga Kazimiera

d) w sołectwie Ożarowice - Kocot Jan

e) w sołectwie Pyrzowice - Czapla Tadeusz

f) w sołectwie Tąpkowice - Zgajewski Czesław

g) w sołectwie Zendek - Głogowski Kazimierz

3. Ustala się stawkę procentową od wszystkich zainkasowanych na rzecz Gminy należności pieniężnych w wysokości 3,5%.

4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 2. Do obowiązków inkasenta należy:

a) dostarczanie podatnikom nakazów płatniczych i pobór podatków określonych w § 1 niniejszej uchwały,

b) pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu trzech dni wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/26/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Tchórzewski

Kierownik działu audytów SmartConsulting

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »