| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/34/2011 Rady Gminy Ożarowice

z dnia 3 lutego 2011r.

w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002r. Nr 200 poz. 1682 z późn. zm.), art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 tekst jed.) w związku z art. 9 i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Ożarowice u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

§ 1. 1. Ustala się w drodze inkasa pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych.

2. Inkasentami podatków określonych w ust. 1 są:

a) w sołectwie Celiny - Gnacik Jerzy

b) w sołectwie Niezdara - Kubica Barbara

c) w sołectwie Ossy - Kocyga Kazimiera

d) w sołectwie Ożarowice - Kocot Jan

e) w sołectwie Pyrzowice - Czapla Tadeusz

f) w sołectwie Tąpkowice - Zgajewski Czesław

g) w sołectwie Zendek - Głogowski Kazimierz

3. Ustala się stawkę procentową od wszystkich zainkasowanych na rzecz Gminy należności pieniężnych w wysokości 3,5%.

4. Inkasenci dokonują czynności inkasa osobiście.

§ 2. Do obowiązków inkasenta należy:

a) dostarczanie podatnikom nakazów płatniczych i pobór podatków określonych w § 1 niniejszej uchwały,

b) pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu trzech dni wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy.

§ 3. Zarządzenie poboru podatków w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio na rachunek bankowy Gminy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/26/2006 Rady Gminy Ożarowice z dnia 29 grudnia 2006 roku w sprawie: poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenie inkasentów, ich obowiązków i wynagrodzenia za pobór podatków stanowiących dochód Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 7. Wójt Gminy poda niniejszą uchwałę do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Piernikarz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Edyta Grymel

Prawnik, specjalista prawa rodzinnego i gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »