| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad zbywania przyległych nieruchomości gruntowych w celu odtworzenia działki budowlanej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” , art.40 ust.2 pkt 3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt.3a, art.68 ust.1 pkt 8 i art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

RADA MIASTA RACIBÓRZ

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad zbywania przyległych nieruchomości gruntowych w celu odtworzenia działki budowlanej, §3. otrzymuje brzmienie:

§3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do stosowania 95% bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w ramach realizacji procedury określonej w §1..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »