| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/25/2011 Rady Miasta Racibórz

z dnia 19 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr III/23/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad zbywania przyległych nieruchomości gruntowych w celu odtworzenia działki budowlanej

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. „a” , art.40 ust.2 pkt 3, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r., Dz. U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 4 pkt.3a, art.68 ust.1 pkt 8 i art.209a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. z 2010r. Dz.U.Nr 102, poz.651 z późn.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.Urz.Woj.Śl.Nr 254, poz.3940 z dnia 3 grudnia 2010r.).

RADA MIASTA RACIBÓRZ

uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/23/2002 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2002r. w sprawie określenia zasad zbywania przyległych nieruchomości gruntowych w celu odtworzenia działki budowlanej, §3. otrzymuje brzmienie:

§3. Upoważnia się Prezydenta Miasta do stosowania 95% bonifikaty od ceny nieruchomości zbywanej w ramach realizacji procedury określonej w §1..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Tadeusz Wojnar

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »