| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/21/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim

z dnia 22 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim dotyczącej określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskiej i jej jednostek podległych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

Rada Miejska w Miasteczku Śląskim

uchwala:

§ 1.

Dokonać zmiany § 7 ust. 5 Uchwały Nr XLIX/383/10 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Miasteczko Śląskie oraz jej jednostek podległych, który otrzymuje brzmienie: „5. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej wysokości trzech kolejnych rat, pozostała do spłaty wierzytelność staje się natychmiast wymagalna wraz z należnymi odsetkami za zwłokę, w tym również z odsetkami, o których mowa w ust. 4.”

§ 2.

Uzupełnić treść § 7 powyższej uchwały poprzez dodanie ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „7. Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez Pocztę Polską Spółkę Akcyjną za polecenie przesyłki listowej z potwierdzeniem odbioru.”

§ 3.

Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do wniosków złożonych po dniu wejścia w życie uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Miasteczko Śląskie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Józef Myśliwczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Regulska-Cieślak

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »