| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/45/11 Rady Miejskiej w Pszczynie

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6a i art. 6b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449) i akceptacji mieszkańców gminy Pszczyna, wyrażonej w przeprowadzonym w dniu 12.11.2006 r. referendum lokalnym, dotyczącym przejęcia przez gminę Pszczyna obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych stałych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych stałych, za odpłatnością w wysokości ustalonej przez Radę

Rada Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XVII/177/07 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 20 grudnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 23 z 2008 r. poz. 549 z dn. 11.02.2008 r. zmienionej Uchwałą Nr XIX/203/08 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 31 stycznia 2008 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 46 z 2008 r. poz. 993 z 13.03.2008 r., Uchwałą Nr XXXII/369/09 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 12 lutego 2009 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 33 z 2009 r. poz. 768 z 26.02.2009 r. oraz Uchwałą nr XLV/515/10 Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia 11 lutego 2010 r. Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 41 z 2010 r. poz. 599 z 10.03.2010 r.) zmienia się § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wysokość stawki zryczałtowanej miesięcznej opłaty za przejęcie obowiązków, o których mowa w § 1, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości wynosi 6,50 zł od mieszkańca nieruchomości.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 kwietnia 2011 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pszczynie, umieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Pszczynie oraz opublikowanie w lokalnej prasie.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Leszek Szczotka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »