| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 22/III/2010 Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia 29 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kłobuckiego na 2011 rok

Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 8 lit. c i d , pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

uchwala się, co następuje :

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 63.323.346 zł , z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 47.457.683 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 15.865.663 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu powiatu w wysokości 67.654.288 zł , z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 46.496.268 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 21.158.020 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.330.942 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 14.212.769 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 3.

5. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 9.881.827 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2.

Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją:

1)zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5

2)zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3.

Ustala się:

1)wydatki majątkowe budżetu w wysokości 21.158.020 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7

2)wydatki na programy i projekty współfinansowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 4.

Ustala się dotacje przekazane z budżetu Powiatu dla jednostek zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 5.

Tworzy się:

1)rezerwę ogólną budżetu w wysokości 308.000 zł

2)rezerwę celową na realizację zadań oświatowych i wychowawczych w wysokości 300.000 zł

3)rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 92.000 zł.

§ 6.

Ustala się plany dochodów rachunków dochodów jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Kłobucku do:

1)zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu Powiatu do kwoty 1.000.000 zł. Pożyczki i kredyty podlegają spłacie w tym samym roku budżetowym

2)lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu

3)dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami

4)przekazania jednostkom Powiatu uprawnień do dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przeniesieniu planowanych wydatków w ramach rozdziału poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej wyłącznie w wydatkach bieżących poza wydatkami na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§ 8. 1. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w 2011 roku w wysokości 13.712.769 zł.

2. Określa się łączną kwotę poręczeń w wysokości 780.000 zł.

§ 9. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe Powiatu dochody podlegają odprowadzeniu do budżetu Powiatu do dnia 10 miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano dochody, najpóźniej do dnia 10 stycznia 2012 roku.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywane w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych podlegają odprowadzeniu na dochody budżetu powiatu.

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Kłobucku.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Pilśniak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zalacznik Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zalacznik Nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Zalacznik Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Zalacznik Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Zalacznik Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Zalacznik Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Zalacznik Nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik9.doc

Zalacznik Nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik10.doc

Zalacznik Nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik11.doc

Uzasadnienie

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 22/III/2010
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia 29 grudnia 2010 r.
Zalacznik12.doc

Materialy informacyjne

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Anna Gluźniewicz

Ekspert Equity Investments S.A. w dziedzinie księgowości spółek

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »