| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/V/2011 Rady Gminy Konopiska

z dnia 8 marca 2011r.

w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz 613 z późn.zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r. nr 136 poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. nr 200 poz. 1682 z późn. zm.)

Rada Gminy Konopiska uchwala

§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:

1. podatku od nieruchomości od osób fizycznych,

2. podatku rolnego od osób fizycznych,

3. podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Zlecić pobór podatków wymienionych w § 1 następującym inkasentom:

1. Sołtysowi wsi Aleksandria I – Zenonowi Skwara na terenie sołectwa Aleksandria I,

2. Sołtysowi wsi Aleksandria II – Ryszardowi Skoczylas na terenie sołectwa AleksandriaII,

3. Sołtysowi wsi Hutki – Halinie Ernt na terenie sołectwa Hutki,

4. Sołtysowi wsi Jamki-Kowale – Jerzemu Fornalik na terenie sołectwa Jamki-Kowale,

5. Sołtysowi wsi Konopiska – Wojciechowi Bator na terenie sołectwa Konopiska,

6. Sołtysowi wsi Kopalnia – Oli Szczepańskiej na terenie sołectwa Kopalnia,

7. Sołtysowi wsi Korzonek-Leśniaki – Barbarze Morzyk na terenie sołectwa Korzonek-Leśniaki,

8. Sołtysowi wsi Łaziec – Tomaszowi Kuś na terenie sołectwa Łaziec,

9. Sołtysowi wsi Rększowice – Izabeli Kowalskiej na terenie sołectwa Rększowice,

10. Sołtysowi wsi Walaszczyki – Janowi Parkitnemu na terenie sołectwa Walaszczyki,

11. Sołtysowi wsi Wąsosz – Andrzejowi Jarosz na terenie sołectwa Wąsosz,

12. Sołtysowi wsi Wygoda – Małgorzacie Chmielewskiej na terenie sołectwa Wygoda.

§ 3. Inkasenci, o których mowa w § 2 są uprawnieni i zobowiązani do pobierania podatków i opłat odpowiednio od osób zamieszkałych lub posiadających majątek podlegający opodatkowaniu na terenie ich działania.

Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych wpłacić w kasie Urzędu Gminy lub odprowadzić na rachunek bankowy Urzędu Gminy.

§ 4. Zarządzenie poboru podatków i opłat w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania należności przez podatników bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na właściwy rachunek bankowy.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Traci moc Uchwała Rady Gminy Konopiska Nr 413/XLIV/2010 z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie poboru i inkasa podatków i opłat lokalnych na 2011 rok. (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 264 poz 4257 z 2010 roku).

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Marcin Poleszczuk

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »