| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/31/2011 Rady Gminy Lelów

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów podatkowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1,art.41ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym / Dz. U. z 2006r. Nr 136 poz. 969 z późn. zm.) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym /Dz.U. Nr 200 poz.1682 z późn. zm.)art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. z 2010r. Nr 95 poz.613 z późn. zm./ Rada Gminy Lelów

uchwala:

§ 1. Zarządza się na terenie gminy Lelów pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Powołać inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości dla poszczególnych sołectw gminy wg wykazu określonego w załączniku do uchwały.

§ 3. Inkasenci otrzymują wynagrodzenie procentowe od sumy zainkasowanych kwot w wysokości określonej w załączniku o którym mowa w § 2.

§ 4. Traci moc uchwała XXVIII/164/2009 Rady Gminy Lelów z dnia 29.01.2009 r., w sprawie poboru podatków w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów podatkowych oraz uchwała Nr XLV/278/2010 Rady Gminy Lelów z dnia 14.09.2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w formie inkasa: podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz powołania inkasentów podatkowych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Gminy Lelów


Andrzej Dragański

Załącznik do Uchwały Nr VII/31/2011
Rady Gminy Lelów
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

Zał. do uchwały Nr VII-31-2011 z dnia 28.02.2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EXCO A2A Polska

EXCO A2A Polska (www.exco.pl) jest polską filią Grupy EXCO (www.exco.fr) France, sieci niezależnych biur działających w zakresie audytu, ekspertyz księgowych oraz doradztwa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »