| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Rajcza

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów oraz wysokości ich wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8,art.40 ust. 1,41 ust.1 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r Dz, U. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), art. 6 ust.12, art.19 pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 Dz. U. Nr 121, poz.844 z późn. zmianami), art.6"b° ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tj Dz.U z 2006 r Nr 136 poz.969 ze zm) art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 póz. 1682 z późń.zm) Rada Gminy Rajcza u c h w a l a co następuje:

§ 1.

W Uchwale Rady Gminy Rajcza Nr LII / 305 /2010 z dnia 19 lutego 2010 roku dokonuje się następującej zmiany:

W § 3 pkt 1 dokonuje się następującej zmiany:

- w podpunkcie 5) Sołtys sołectwa Sól- Kiczora -Jolanta Wełniak w miejsce Jolanta Wełniak wpisuje się Kazimierz Dobras.

- w podpunkcie 6) Sołtys sołectwa Zwardoń-Małgorzata Dziergas w miejsce Małgorzata Dziergas wpisuje się Mariusz Bury.

§ 2.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu również przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy oraz opublikowaniu w prasie gminnej.

Przewodnicząca Rady


Honorata Szatanik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »