| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/58/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) i art. 28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w zw. z art. 13 pkt 2 ustawy z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 17 poz. 95)

Rada Gminy Wręczyca Wielka uchwala:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku rolnego, leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa pobieranego przez sołtysów gminy Wręczyca Wielka:

- sołectwo Borowe – Bogumiła Bejm,

- sołectwo Bieżeń – Halina Szleper,

- sołectwo Bór Zapilski – Barbara Bogus,

- sołectwo Brzezinki – Wiesława Włóczyk,

- sołectwo Czarna Wieś – Witold Matyja,

- sołectwo Długi Kąt – Mirosław Nowak,

- sołectwo Golce – Józef Kurzacz,

- sołectwo Grodzisko – Sylwester Kęsy,

- sołectwo Hutka – Jacek Praszczyk,

- sołectwo Jezioro – Irena Wieczorek,

- sołectwo Kalej – Zofia Szczepanik,

- sołectwo Klepaczka – Leszek Matyja,

- sołectwo Kuleje – Beata Cichoń,

- sołectwo Nowiny – Małgorzata Paruzel,

- sołectwo Nowa Szarlejka – Danuta Brożyna,

- sołectwo Pierzchno – Sławomir Lewicki,

- sołectwo Piła Pierwsza – Krystyna Kulej,

- sołectwo Piła Druga – Stefan Pytel,

- sołectwo Puszczew – Tomasz Osiński,

- sołectwo Szarlejka – Henryk Brzezicha,

- sołectwo Truskolasy I – Danuta Oziębała,

- sołectwo Truskolasy II – Andrzej Paruzel,

- sołectwo Węglowice – Stanisław Nicpoń,

- sołectwo Wręczyca Wielka I – Teresa Lamik,

- sołectwo Wręczyca Wielka II – Wiesław Skupień,

- sołectwo Wręczyca Mała – Tomasz Kała,

- sołectwo Wydra – Jerzy Woźniak,

- sołectwo Zamłynie – Jan Matuszczyk.

2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od kwot pobranych i wpłaconych na rachunek Urzędu Gminy.

3. Inkaso stosuje się wyłącznie w przypadku gdy podatnikiem jest osoba fizyczna.

4. W wyjątkowych przypadkach, gdy sołtys nie może wykonywać czynności związanych z inkasem Wójt Gminy może upoważnić do wykonania inkasa inne osoby.

§ 2. Inkasenci zobowiązani są do rozliczania się z pobranych kwot podatków najpóźniej następnego dnia po ostatnim dniu, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego wpłata podatku powinna nastąpić. Jeżeli na ten dzień przypada dzień świąteczny to bezpośrednio po tym dniu.

§ 3. W zakresie nieuregulowanym uchwałę prawa i obowiązki inkasentów określa ustawa Ordynacja podatkowa.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczyca Wielka.

§ 5. Traci moc uchwała Nr V/46/07 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marek Jurkiewicz

General Manager infoPraca (Grupo Intercom).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »