| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/09 z dnia 26 lutego 2009 roku dot. regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 30 ust. 6, art. 33 – 34, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/244/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.30 ust.6 Karty Nauczyciela wprowadza się zmianę:

§ 15 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie nauczycieli za dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których jednak nauczyciele pozostają w dyspozycji dyrektora placówki winno być naliczane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych na zasadzie ogólnej gotowości pracownika do pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Z treścią niniejszej uchwały należy zapoznać nauczycieli placówek oświatowych gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Rzewuski

Ekspert IT – systemy informatyczne ERP. Ukończone studia - Politechnika Warszawska.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »