| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/22/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/244/09 z dnia 26 lutego 2009 roku dot. regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art. 30 ust. 6 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ w związku z art. 30 ust. 6, art. 33 – 34, art. 35 ust. 3, art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela /tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674 z póź. zm./, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22 poz. 181 z późn. zm.), po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/244/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie: regulaminu przyznawania i wypłacania składników wynagrodzenia nauczycieli określonych w art.30 ust.6 Karty Nauczyciela wprowadza się zmianę:

§ 15 pkt. 4 otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie nauczycieli za dni wolne od zajęć dydaktycznych, w których jednak nauczyciele pozostają w dyspozycji dyrektora placówki winno być naliczane z uwzględnieniem godzin ponadwymiarowych na zasadzie ogólnej gotowości pracownika do pracy.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Z treścią niniejszej uchwały należy zapoznać nauczycieli placówek oświatowych gminy Zebrzydowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »