| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/25/11 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/314/09 z dnia 29 października 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (DZ. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zebrzydowicach stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXIII/314/09 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 29 października 2009r. wprowadza się następujące zmiany:

1)§ 5 dodaje się pkt 31 w brzmieniu:

"31) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki;"

2)§ 5 dodaje się pkt 32 w brzmieniu:

"32) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach;"

3)§ 5 dodaje się pkt 33 w brzmieniu:

"33) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze:"

4)§ 5 dodaje się pkt 34 w brzmieniu:

"34) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;"

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria klasyfikacyjna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »