| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić, że usługi świadczone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kozy, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.30.

2. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kozy są odpłatne.

3. Koszt jednej godziny zajęć, o których mowa w ust. 2 wynosi dwa złote. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

4. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 3 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń dodatkowych.

5. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVII/126/96 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 1996 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Przedszkola Publicznego w Kozach oraz zmieniające ją uchwały Nr XXI/150/97 z dnia 27 lutego 1997 r. i Nr IV/24/2003 z dnia 26 lutego 2003 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Bożena Sadlik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Handlowy BIK Brokers. Absolwent wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1992-95 jeden z organizatorów i założycieli sieci restauracji KFC, Pizza Hut i Taco Bell należącej do PepsiCo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »