| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Kozy

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w Gminnym Przedszkolu Publicznym w Kozach

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Gminy Kozy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustalić, że usługi świadczone przez przedszkole, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Kozy, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określonej w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 12.30.

2. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkole prowadzone przez Gminę Kozy są odpłatne.

3. Koszt jednej godziny zajęć, o których mowa w ust. 2 wynosi dwa złote. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

4. Opłatę miesięczną ustala się jako iloczyn stawki godzinowej określonej w ust. 3 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń dodatkowych.

5. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami/opiekunami prawnymi.

§ 2.

Traci moc uchwała Nr XVII/126/96 Rady Gminy Kozy z dnia 24 października 1996 r. w sprawie odpłatności i zasad korzystania z Przedszkola Publicznego w Kozach oraz zmieniające ją uchwały Nr XXI/150/97 z dnia 27 lutego 1997 r. i Nr IV/24/2003 z dnia 26 lutego 2003 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kozy.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodnicząca Rady Gminy Kozy

Bożena Sadlik

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »