| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kruszynie działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Kruszynie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruszynie

c) Posterunku Policji w Kłomnicach

d) Oświaty z terenu Gminy Kruszyna

e) Ochrony zdrowia z terenu Gminy Kruszyna

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami i powołane zarządzeniem Wójta Gminy

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Kruszyna odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:

1)z własnej inicjatywy,

2)w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3)na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu.

§ 5. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 6. 1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kruszyna, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Organizację pracy Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Kruszyna.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 9. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych waru7nków jego funkcjonowania oraz uchwała Nr XXX/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kosela

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Smaga Jaroszyński Spółka Adwokacka sp. j.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »