| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 2 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Kruszynie działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Rada Gminy w Kruszynie uchwala co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2. 1. Zespół Interdyscyplinarny powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

a) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kruszynie

b) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kruszynie

c) Posterunku Policji w Kłomnicach

d) Oświaty z terenu Gminy Kruszyna

e) Ochrony zdrowia z terenu Gminy Kruszyna

3. Przedstawiciele poszczególnych instytucji / jednostek zostaną wskazani imiennie przez osoby kierujące instytucjami / jednostkami i powołane zarządzeniem Wójta Gminy

§ 3. Członkowie Zespołu powoływani są na czas nieokreślony.

§ 4. Wójt Gminy Kruszyna odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:

1)z własnej inicjatywy,

2)w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3)na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu.

§ 5. Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 6. 1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Kruszyna, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 7. Organizację pracy Zespołu oraz szczegółowe zasady jego działania uregulowane zostaną w Regulaminie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiącego załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Kruszyna.

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruszyna.

§ 9. Uchyla się uchwałę Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych waru7nków jego funkcjonowania oraz uchwała Nr XXX/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 12 listopada 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XXIX/191/2010 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29 września 2010r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Anna Kosela

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax-Net Jacek Adamczak

Kancelaria Podatkowa - Biuro Rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »