| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Porąbka

z dnia 1 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Porąbka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. - Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. Przedszkole publiczne zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i szkolenie w wymiarze 5 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 2. Za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Porąbka w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 1, a obejmujące zajęcia opiekuńczo–dydaktyczno–wychowawcze takie jak:

1) gry i zabawy dydaktyczne, wspomagające rozwój umysłowy dziecka,

2) gry i zabawy ruchowe, wspomagające rozwój fizyczny dziecka,

3) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowania dziecka otaczającym światem,

4) zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne i inne rozwijające uzdolnienia dziecka,

5) zabawy tematyczne, wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka, ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy).

§ 3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej, o której mowa w § 2 , oraz (deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka) faktycznie zrealizowanych godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.

§ 4. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/82/07 Rady Gminy Porąbka z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie opłat za świadczenia prowadzonego przez gminę przedszkola publicznego.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Porąbka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Zontek

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »