| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 30/IV/11 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 27 stycznia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej ( z późniejszymi zmianami)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) , art. 8 ust 2 ustawy d dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 2 ust.1, art. 4 ust.1, art.13 pkt2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz. 95 ) Rada Miejska w Sosnowcu, uchwala

§ 1.
Zmienić załącznik do Uchwały Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 82, poz. 396) określony Uchwałą Nr 888 /LXV/10 Rady Miejskiej Sosnowca z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. w sprawie inkasa opłaty skarbowej , (z późniejszymi zmianami) (Dz.Urz. Woj. Śląskiego Nr 269, poz.4486) - nadając mu brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały

§ 2.
Pozostałe postanowienia uchwały Nr 82/VII/07 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 stycznia 2007r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie inkasa opłaty skarbowej pozostają bez zmian.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński


Załącznik do Uchwały Nr 30/IV/11
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 27 stycznia 2011 r.

Wykaz inkasentów opłaty skarbowej :


LP.


Inkasent

Punkt poboru opłaty skarbowej

1

Joanna Baryła

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20

2

Elżbieta Brzozowska

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20

3

Łój Zofia

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20

4

Danuta Kozieł

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20

5

Lidia Nawrot

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul.3 Maja 20

6

Małgorzata Ocet

Urząd Skarbowy w Sosnowcu
ul. 3 Maja 20

Przewodniczacy Rady Miejskiej w Sosnowcu


Arkadiusz Chęciński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »