| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice Sprawozdanie z działalności wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Porozumienia z dnia 11.12.2001r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a Starostą Gliwickim.

W 2010 r. komisja pracowała w składzie:

1. Przewodniczący:

- Prezydent Miasta Gliwice

- Zygmunt Frankiewicz

- Starosta Gliwicki

- Michał Nieszporek

2. Członkowie:

- Radny Rady Miejskiej

- Leszek Curyło

- Radny Rady Powiatu

- Tadeusz Mamok

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

- Andrzej Tomal

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

- Aleksandra Adamska

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego

- Stanisław Korczyk

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji

- Rafał Kochańczyk

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji

- Krzysztof Pasternak

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice Zachód

- Beata Wojtasik

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód

- Tadeusz Żymełka

3. Członkowie z głosem doradczym:

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

- Marian Matejczyk

- Naczelnik Wydziału KM PSP

- Dariusz Mrówka

- Komendant CRG

- Tomasz Wójcik

Koszty działania komisji pokrywane były w równych częściach przez Miasto Gliwice i Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i Starosty Powiatu Gliwickiego.

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadził Samodzielny Referat Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego Gliwicach.

W 2010 r. komisja odbyła 3 posiedzenia w następujących terminach: 29 marca, 10 maja oraz 8 listopada.

W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w tym między innymi:

1)opiniowała sprawozdania z pracy KM Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Prokuratury Rejonowej,

2)oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego m. Gliwice i powiatu gliwickiego,

3)analizowała funkcjonowanie Centrum Ratownictwa Gliwice w sieci CPR-ów województwa śląskiego oraz jego finansowanie w aspekcie art. 14c, 14d ustawy o ochronie przeciwpożarowej a także § 31 i 32 rozporządzenia wykonawczego,

4)omawiała stan bezpieczeństwa na drogach m. Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego poprzez właściwe oznakowanie, wykonanie objazdów, modernizację sygnalizacji świetlnej, przebudowę skrzyżowań i mostów oraz ochronę dróg poprzez ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych,

5)przyjęła informację o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego w 2009 r, oraz przyjęła plan kontroli KM PSP na 2010 r.,

6)omawiała działalność edukacyjno – informacyjną policji w środowisku młodzieży, mającą na celu kształtowanie właściwych zachowań i postaw,

7)przyjęła informacje dotyczące oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego przedstawione przez: Prokuraturę Rejonową, KM Policji, KM PSP, Straż Miejską oraz Centrum Ratownictwa Gliwice za 2010 r.,

8)przyjęła informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic tj. ilości zmagazynowanych materiałów i sprzętu do posypywania dróg oraz podpisanych umowach z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg publicznych,

9)przyjęła informację o opracowaniu planów operacyjno-technicznych, procedur reagowania po wystąpieniu obfitych opadów śniegu, o sposobie informowania mieszkańców, podróżnych o sytuacjach na drogach, o współpracy z CRG w zakresie monitorowania przejezdności dróg,

10)przyjęła informację dotyczącą możliwości zabezpieczenia osób bezdomnych, samotnych i w wieku starczym w okresie zimowym, przygotowania schronisk, noclegowni, pomieszczeń zastępczych na okres zimowy, działań służb i organizacji na rzecz osób bezdomnych, działań zapobiegawczych w gminach w okresie zimowym,

11)przyjęła informację o działaniach Policji na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego, w ogólnopolskiej akcji zwalczania dystrybucji „dopalaczy”,

12)podejmowała i wspierała przedsięwzięcia określone w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.

13)przyjęła informację podsumowującą akcję „Bezpieczne Wakacje” w 2010 r., obejmującą swoim zakresem kontrolę zbiorników wodnych i dzikich kąpielisk, kontrolę miejsc i punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, działania operacyjno-prewencyjne w rejonach dworców kolejowych i autobusowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym.

STAROSTA GLIWICKI


Michał Nieszporek

PREZYDENT MIASTA GLIWICE


Zygmunt Frankiewicz

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Ekman

Dyrektor 24iValue

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »