| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice Sprawozdanie z działalności wspólnej dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 r.

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz Porozumienia z dnia 11.12.2001r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a Starostą Gliwickim.

W 2010 r. komisja pracowała w składzie:

1. Przewodniczący:

- Prezydent Miasta Gliwice

- Zygmunt Frankiewicz

- Starosta Gliwicki

- Michał Nieszporek

2. Członkowie:

- Radny Rady Miejskiej

- Leszek Curyło

- Radny Rady Powiatu

- Tadeusz Mamok

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

- Andrzej Tomal

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta

- Aleksandra Adamska

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego

- Stanisław Korczyk

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji

- Rafał Kochańczyk

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji

- Krzysztof Pasternak

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice Zachód

- Beata Wojtasik

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice Wschód

- Tadeusz Żymełka

3. Członkowie z głosem doradczym:

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP

- Marian Matejczyk

- Naczelnik Wydziału KM PSP

- Dariusz Mrówka

- Komendant CRG

- Tomasz Wójcik

Koszty działania komisji pokrywane były w równych częściach przez Miasto Gliwice i Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i Starosty Powiatu Gliwickiego.

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadził Samodzielny Referat Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego Gliwicach.

W 2010 r. komisja odbyła 3 posiedzenia w następujących terminach: 29 marca, 10 maja oraz 8 listopada.

W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w tym między innymi:

1)opiniowała sprawozdania z pracy KM Policji, KM Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice oraz Prokuratury Rejonowej,

2)oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego m. Gliwice i powiatu gliwickiego,

3)analizowała funkcjonowanie Centrum Ratownictwa Gliwice w sieci CPR-ów województwa śląskiego oraz jego finansowanie w aspekcie art. 14c, 14d ustawy o ochronie przeciwpożarowej a także § 31 i 32 rozporządzenia wykonawczego,

4)omawiała stan bezpieczeństwa na drogach m. Gliwice i powiatu gliwickiego w zakresie poprawy organizacji ruchu drogowego poprzez właściwe oznakowanie, wykonanie objazdów, modernizację sygnalizacji świetlnej, przebudowę skrzyżowań i mostów oraz ochronę dróg poprzez ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych,

5)przyjęła informację o przestrzeganiu przepisów przeciwpożarowych w obiektach użyteczności publicznej na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego w 2009 r, oraz przyjęła plan kontroli KM PSP na 2010 r.,

6)omawiała działalność edukacyjno – informacyjną policji w środowisku młodzieży, mającą na celu kształtowanie właściwych zachowań i postaw,

7)przyjęła informacje dotyczące oceny zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego przedstawione przez: Prokuraturę Rejonową, KM Policji, KM PSP, Straż Miejską oraz Centrum Ratownictwa Gliwice za 2010 r.,

8)przyjęła informację o stanie przygotowań do zimowego utrzymania dróg i ulic tj. ilości zmagazynowanych materiałów i sprzętu do posypywania dróg oraz podpisanych umowach z wykonawcami na zimowe utrzymanie dróg publicznych,

9)przyjęła informację o opracowaniu planów operacyjno-technicznych, procedur reagowania po wystąpieniu obfitych opadów śniegu, o sposobie informowania mieszkańców, podróżnych o sytuacjach na drogach, o współpracy z CRG w zakresie monitorowania przejezdności dróg,

10)przyjęła informację dotyczącą możliwości zabezpieczenia osób bezdomnych, samotnych i w wieku starczym w okresie zimowym, przygotowania schronisk, noclegowni, pomieszczeń zastępczych na okres zimowy, działań służb i organizacji na rzecz osób bezdomnych, działań zapobiegawczych w gminach w okresie zimowym,

11)przyjęła informację o działaniach Policji na terenie m. Gliwice i powiatu gliwickiego, w ogólnopolskiej akcji zwalczania dystrybucji „dopalaczy”,

12)podejmowała i wspierała przedsięwzięcia określone w „Powiatowym programie zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli”.

13)przyjęła informację podsumowującą akcję „Bezpieczne Wakacje” w 2010 r., obejmującą swoim zakresem kontrolę zbiorników wodnych i dzikich kąpielisk, kontrolę miejsc i punktów sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, działania operacyjno-prewencyjne w rejonach dworców kolejowych i autobusowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym.

STAROSTA GLIWICKI


Michał Nieszporek

PREZYDENT MIASTA GLIWICE


Zygmunt Frankiewicz

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »