| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/66/11 Rady Miasta Tychy

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zasad odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych dla Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.2 pkt 4, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn.zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 12, art. 53, art. 97 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.) na wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po skonsultowaniami z organizacjami pozarządowymi oraz po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych,

Rada Miasta Tychy uchwala:

§ 1

Ustala się zasady odpłatności za pobyt w Mieszkaniach Chronionych dla Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tychy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Tychy


mgr Zygmunt Marczuk


Załącznik do Uchwały Nr V/66/11
Rady Miasta Tychy
z dnia 24 lutego 2011 r.

Zasady odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych

1. Pobyt w mieszkaniu chronionym dla osób niepełnosprawnych jest odpłatny. Miesięczną opłatę za pobyt ustala się zgodnie z poniższą tabelą na poziomie do 15 % wysokości dochodu uzyskiwanego przez mieszkańca, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r., jednakże opłaty wnoszone przez niego nie mogą przekraczać kosztów utrzymania jednego mieszkańca w mieszkaniu chronionym.

Dochód w %

Wysokość odpłatności w %

Do 100% kryterium

Nieodpłatnie

101-200 %

10%

Powyżej 200%

15 %

2. Osoby wnoszące opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty w szczególności jeżeli:

a) wnoszą opłatę za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej,

b) z usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych korzysta co najmniej dwóch członków rodziny,

c) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

3. Opłaty miesięczne za pobyt w mieszkaniu chronionym regulowane są w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach lub na rachunek bankowy w terminie do 10-go dnia każdego miesiąca w wysokości ustalonej w decyzji administracyjnej.

4. Wszelkie niedopłaty wynikające z eksploatacji mieszkania (woda, prąd) rozliczane w marcu w rocznym okresie rozliczeniowym po weryfikacji stanu liczników, pokrywane są w równych częściach przez wszystkich mieszkańców mieszkania chronionego.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »