| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/50/2011 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.59 ust. 1, ust.2 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy Rudziniec uchwala

§ 1. Dokonać następującej zmiany w uchwale nr XXXIX/527/10 Rady Gminy Rudziniec z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Rudziniec lub jej jednostkom organizacyjnym: § 4 otrzymuje nowe brzmienie:

§ 4. "1. Do umorzenia należności upoważniony jest:

1) kierownik jednostki budżetowej, dyrektor zakładu budżetowego – w przypadku należności cywilnoprawnych pobieranych przez te jednostki z zastrzeżeniem ust. 3

2) Wójt Gminy Rudziniec – w przypadku należności cywilnoprawnych pobieranych przez Urząd Gminy Rudziniec

2. Kwoty należności cywilnoprawnych tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

3. W przypadku gdy kwota umarzanej należności przekracza w dniu podjęcia decyzji kwotę czterokrotności minimalnego wynagrodzenia, kierownik jednostki budżetowej, dyrektor zakładu budżetowego zobowiązany jest uzyskać pozytywną opinię Wójta Gminy Rudziniec w przedmiotowej sprawie”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Kukowka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »