| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Zielona Góra; Zarządu Powiatu Kłobuckiego

z dnia 27 grudnia 2010r.

do Porozumienia Nr 2/2010 z dnia 2 sierpnia 2010 r

zawarty pomiędzy

Miastem Zielona Góra , reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Zielona Góra Janusza Kubickiego
przy udziale Skarbnika Emilii Wojtuściszyn udzielającego kontrasygnaty,

zwanym dalej Miastem

a Powiatem Kłobuckim z siedzibą w Kłobucku
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, w imieniu którego działają:
Starosta – Roman Minkina
Członek Zarządu - Maciej Biernacki
przy udziale Skarbnika Katarzyny Kurowskiej udzielającego kontrasygnaty

zwanym dalej Powiatem

§ 1. 1. § 3. ust. 3 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie : „3. Zasadnicze szkoły zawodowe Powiatu prześlą do Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zielonej Górze imienną listę uczniów skierowanych do kształcenia wraz z indywidualnymi skierowaniami, w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kursu”.

2. § 4 ust. 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie : „1. Powiat upoważnia szkoły, o których mowa w § 3 ust. 3 do przekazywania środków finansowych za każdy kurs przelewem bankowym na konto Ośrodka w Banku PKO Oddział w Zielonej Górze nr 33 1020 5402 0000 0102 0248 0192 w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia kursu.

3. § 5 ust. 1 pkt 1 porozumienia otrzymuje nowe brzmienie : „1.1. Szkoły – wykazu uczniów uczestniczących w kursie oraz rozliczenie środków według wzoru przesłanego przez Ośrodek”.

§ 2. Pozostałe ustalenia porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks do porozumienia wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od dnia 1 września 2010 roku.

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Powiat Kłobucki: Miasto Zielona Góra:

Starosta

Roman Minkina


Członek Zarządu

Maciej Biernacki

Prezydent

Janusz Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »