| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/38/11 Rady Miejskiej w Siewierzu

z dnia 24 lutego 2011r.

w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z poźn. zmianami)

Rada Miejska w Siewierzu
uchwala

§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży towarów w wysokości:

1.

przy sprzedaży z pojazdów powyżej 3,5 tony (samochodu dostawczego, ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej, ciągnikowej)

35

2.

przy sprzedaży z pojazdów do 3,5 tony włącznie (samochodu dostawczego, ciężarowego, platformy, przyczepy samochodowej, ciągnikowej)

20

3.

z samochodu osobowego lub samochodu osobowego z przyczepą

18

4.

sprzedaż ze straganu (od straganu)

18

5.

sprzedaż z wozu konnego

6

6.

sprzedaż z wózka ręcznego lub sprzedaż obnośna

5

7.

drób, gołębie, króliki (od stoiska)

7

§ 2. Opłata targowa płatna jest gotówką u inkasenta bezpośrednio na targowisku. Dowodem uiszczenia opłaty targowej jest urzędowe pokwitowanie wydane przez inkasenta.

§ 3. Zarządza się pobór opłaty targowej w drodze inkasa dokonywanego przez:

1) Edmund Korusiewicz działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej w UMiG Siewierz nr 3664/2011 – na targowisku przy ulicy Piłsudskiego,

2) Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska" w Siewierzu – na targowisku przy ulicy Piłsudskiego.

§ 4. Ustala się wynagrodzenie inkasentom za pobór opłaty targowej w wysokości 10% pobranych i terminowo odprowadzanych kwot.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Siewierz.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLI/305/09 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 października 2009 roku w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru oraz Uchwała Nr XLIII/321/09 z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany w Uchwale Nr XLI/305/09 Rady Miejskiej w Siewierzu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej, terminów płatności oraz sposobu jej poboru.


§ 7. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Miasta i Gminy Siewierz.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Siewierzu


mgr Barbara Bochenek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Edyty Grubek EG Usługi Księgowe

Biuro księgowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »