| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/38/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego ( z późn. zm)

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Statutu Powiatu Tarnogórskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007r w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego(z póżn. zm)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w § 53 Statutu Powiatu Tarnogórskiego , który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 53 1. Z członkami Zarządu Powiatu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nieetatowych członków Zarządu Powiatu, z którymi nie nawiązuje się stosunku pracy.

3. Nieetatowemu członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym z racji wykonywanej funkcji przysługuje dieta w wysokości określonej przez Radę Powiatu w drodze uchwały.

4. Nieetatowemu członkowi Zarządu Powiatu nie będącemu radnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Starostę Tarnogórskiego.

5. Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 nie może być wyższa niż miesieczna dieta przysługująca Przewodniczącemu Rady Powiatu określona przez Radę Powiatu w drodze uchwały.”

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Powiatu Tarnogórskiego nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »