| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr III/38/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego ( z późn. zm)

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz Statutu Powiatu Tarnogórskiego zatwierdzonego Uchwałą Nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007r w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego(z póżn. zm)

Rada Powiatu uchwała:

§ 1. 1. Wprowadzić zmiany w § 53 Statutu Powiatu Tarnogórskiego , który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„§ 53 1. Z członkami Zarządu Powiatu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy nieetatowych członków Zarządu Powiatu, z którymi nie nawiązuje się stosunku pracy.

3. Nieetatowemu członkowi Zarządu Powiatu będącemu radnym z racji wykonywanej funkcji przysługuje dieta w wysokości określonej przez Radę Powiatu w drodze uchwały.

4. Nieetatowemu członkowi Zarządu Powiatu nie będącemu radnym przysługuje wynagrodzenie w wysokości i na zasadach ustalonych przez Starostę Tarnogórskiego.

5. Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 nie może być wyższa niż miesieczna dieta przysługująca Przewodniczącemu Rady Powiatu określona przez Radę Powiatu w drodze uchwały.”

§ 2. Pozostałe zapisy Statutu Powiatu Tarnogórskiego nie ulegają zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Adam Chmiel

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BillBird SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »