| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 24 lutego 2011r.

wzorów informacji do naliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 6 ust. 13 w związku z art. 2, 4, 6, 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.); art. 6a ust. 11 w związku z art. 1,6 i 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.); art. 6 ust. 9 w związku z art. 1 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala :

§ 1. 1) Ustala się wzór „IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” – do wymiaru podatku od nieruchomości – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 1 do uchwały.

2) Ustala się wzór „IR-1 Informacja o gruntach do podatku rolnego” – do wymiaru podatku rolnego – dla podatników wymienionych w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym – załącznik nr 2 do uchwały.

3) Ustala się wzór „IL-1 Informacja o lasach do podatku leśnego” – do wymiaru podatku leśnego – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym – załącznik nr 3 do uchwały.

4) Ustala się wzór „DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości” – do wymiaru podatku od nieruchomości – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 4 do uchwały.

5) Ustala się wzór „DR-1 Deklaracja na podatek rolny” – do wymiaru podatku rolnego – dla podatników wymienionych w art. 6a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatku rolnym – załącznik nr 5 do uchwały

6) Ustala się wzór „DL-1 Deklaracja na podatek leśny” – do wymiaru podatku leśnego – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku leśnym – załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/49/03 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

IL-1 INFORMACJA O LASACH DO PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Treco Inspiracja do sukcesu

Portal dla szkoleniowców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »