| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/20/2011 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 24 lutego 2011r.

wzorów informacji do naliczania podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.); art. 6 ust. 13 w związku z art. 2, 4, 6, 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.); art. 6a ust. 11 w związku z art. 1,6 i 12 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (j.t. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.); art. 6 ust. 9 w związku z art. 1 i 7 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (j.t. Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), art. 4 ust. 1 art. 13 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t Dz.U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 ze zm.). Rada Gminy Jeleśnia uchwala :

§ 1. 1) Ustala się wzór „IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych” – do wymiaru podatku od nieruchomości – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 1 do uchwały.

2) Ustala się wzór „IR-1 Informacja o gruntach do podatku rolnego” – do wymiaru podatku rolnego – dla podatników wymienionych w art. 6a ust. 5 ustawy o podatku rolnym – załącznik nr 2 do uchwały.

3) Ustala się wzór „IL-1 Informacja o lasach do podatku leśnego” – do wymiaru podatku leśnego – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku leśnym – załącznik nr 3 do uchwały.

4) Ustala się wzór „DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości” – do wymiaru podatku od nieruchomości – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych – załącznik nr 4 do uchwały.

5) Ustala się wzór „DR-1 Deklaracja na podatek rolny” – do wymiaru podatku rolnego – dla podatników wymienionych w art. 6a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy o podatku rolnym – załącznik nr 5 do uchwały

6) Ustala się wzór „DL-1 Deklaracja na podatek leśny” – do wymiaru podatku leśnego – dla podatników wymienionych w art. 6 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o podatku leśnym – załącznik nr 6 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr VII/49/03 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 10 kwietnia 2003r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

IN – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

IR – 1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

IL-1 INFORMACJA O LASACH DO PODATKU LEŚNEGO

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

DN – 1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

DR – 1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2011
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 24 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

DL-1 DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Nationale-Nederlanden

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »