| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Olsztyn

z dnia 28 lutego 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust.15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.)

Rada Gminy w Olsztynie uchwala co następuje:

§ 1.

Uchwała reguluje tryb i sposób powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwanego dalej Zespołem oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

§ 2.

1. Zespół powołuje Wójt Gminy w drodze zarządzenia.

2. Wójt Gminy powołuje członków Zespołu spośród przedstawicieli podmiotów, o których mowa w art. 9a ust. 3, ust. 4 i ust. 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wskazanych bądź oddelegowanych przez organy tych podmiotów.

§ 3.

Wójt Gminy Olsztyn odwołuje członka zespołu interdyscyplinarnego:

1) z własnej inicjatywy,

2) w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego,

3) na wniosek podmiotu, który wskazał osobę na członka zespołu interdyscyplinarnego, wniosek o odwołanie powinien zawierać wskazanie nowego przedstawiciela do Zespołu w przypadku rezygnacji członka zespołu interdyscyplinarnego.

§ 4.

Pracami Zespołu kieruje jego Przewodniczący wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu przez jego członków w głosowaniu jawnym.

§ 5.

1. Posiedzenia zespołu odbywają się w zależności od potrzeb co najmniej raz na kwartał.

2. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Wójt Gminy Olsztyn, a kolejne posiedzenia zwołuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

Szczegółowe warunki działania Zespołu określa Regulamin Działania Zespołu Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 7.

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olsztyn.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załącznik do Uchwały Nr IV/26/11
Rady Gminy Olsztyn
z dnia 28 lutego 2011 r.
Zalacznik1.pdf

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ GRUP ROBOCZYCH

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn


Janusz Konieczny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bird & Bird

Kancelaria doradztwa prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »