| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34(VI)2011 Rady Gminy Poraj

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 249(XLVI)2010 Rady Gminy Poraj z dnia 29 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Poraj lub jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 59 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L nr 379 z 28.12.2006 roku) Rada Gminy Poraj u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany § 4 Uchwały, który otrzymuje następujące brzmienie: „Do umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty należności uprawnieni są:

1)Kierownicy jednostek organizacyjnych w odniesieniu do należności cywilnoprawnych, których wartość wraz z odsetkami nie przekracza kwoty 500 złotych po wcześniejszym uzgodnieniu z Wójtem Gminy,

2)w pozostałych przypadkach umorzenia, odraczania lub rozkładania na raty dokonuje Wójt Gminy Poraj za zgodą Komisji ds. budżetu,

3)Kierownicy jednostek organizacyjnych przedstawiają Wójtowi Gminy Poraj półroczne sprawozdania dotyczące umorzonych należności, odroczonych terminów spłaty oraz rozłożenia na raty, w terminie 30 dni po zakończeniu półrocza,

4)Wójt Gminy Poraj przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie dotyczące wysokości umorzonych należności, udzielonych ulg w spłacaniu należności wg stanu na 31 grudnia każdego roku budżetowego, łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy,

5)kwoty należności cywilnoprawnych tego samego dłużnika wynikające z różnych tytułów nie ulegają kumulacji.

§ 2. Pozostałe zapisy Uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »