| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Ogłoszenie nr EFS/1/2011 Zarządu Województwa Śląskiego

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Wykaz zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Lp.

Kod zawodu

Nazwa zawodu i specjalności

1

343101

Fotograf S

2

512001

Kucharz S

3

512002

Kucharz malej gastronomii S

4

513101

Kelner S

5

513202

Barman

6

514101

Fryzjer S

7

514202

Kosmetyczka

8

514203

Manikiurzystka

9

514204

Pedikiurzystka

10

516401

Fryzjer zwierząt (groomer)

11

522301

Sprzedawca S

12

532904

Sanitariusz szpitalny

13

523002

Kasjer handlowy

14

524901

Bukieciarz

15

611104

Rolnik upraw polowych

16

611203

Sadownik

17

611303

Ogrodnik S

18

611306

Ogrodnik terenów zieleni

19

611308

Ogrodnik-uprawa roślin ozdobnych

20

611310

Ogrodnik-uprawy pod osłonami

21

611390

Pozostali ogrodnicy

22

611403

Rolnik upraw mieszanych

23

612102

Hodowca bydła

24

612105

Hodowca trzody chlewnej

25

612108

Juhas

26

612201

Hodowca drobiu

27

613001

Baca

28

613003

Rolnik S

29

631001

Rolnik produkcji roślinnej pracujący na własne potrzeby

30

631001

Rolnik produkcji roślinnej i zwierzęcej pracujący na własne potrzeby

31

632001

Hodowca zwierząt pracujący na własne potrzeby

32

634002

Zbieracz owoców, ziół i innych roślin

33

711101

Konserwator budynków

34

711102

Monter konstrukcji budowlanych S

35

711103

Renowator zabytków architektury S

36

711202

Murarz S

37

711203

Zdun S

38

711301

Kamieniarz S

39

711401

Betoniarz

40

711402

Betoniarz – zbrojarz S

41

711404

Zbrojarz

42

711501

Cieśla S

43

711503

Stolarz budowlany

44

711601

Brukarz

45

711606

Układacz nawierzchni drogowych

46

712101

Dekarz S

47

712201

Cykliniarz

48

712202

Glazurnik

49

712203

Parkieciarz

50

712204

Posadzkarz S

51

712302

Sztukator

52

712303

Tynkarz

53

712401

Monter izolacji budowlanych S

54

712403

Monter izolacji przemysłowych S

55

712502

Szklarz

56

712503

Szklarz budowlany

57

712505

Witrażownik

58

712601

Hydraulik

59

712602

Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody

60

712603

Monter instalacji gazowych S

61

712604

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych S

62

712611

Monter sieci komunalnych S

63

712612

Monter sieci wodnych i kanalizacyjnych S

64

712613

Monter systemów rurociągowych

65

712690

Pozostali monterzy instalacji i urządzeń sanitarnych

66

712703

Monter instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

67

712904

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie S

68

712990

Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani

69

713101

Malarz - tapeciarz S

70

713102

Malarz budowlany

71

713103

Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych

72

713190

Pozostali malarze i pokrewni

73

713201

Lakiernik S

74

713203

Lakiernik samochodowy

75

713290

Pozostali lakiernicy

76

713303

Kominiarz S

77

721101

Brązownik

78

721103

Ludwisarz

79

721104

Modelarz odlewniczy S

80

721204

Spawacz metodą MAG

81

721205

Spawacz metodą MIG

82

721206

Spawacz metodą TIG

83

721207

Spawacz ręczny gazowy

84

721208

Spawacz ręczny lukiem elektrycznym

85

721301

Blacharz S

86

721303

Blacharz izolacji przemysłowych S

87

721306

Blacharz samochodowy S

88

722101

Kowal S

89

722102

Kowal wyrobów zdobniczych

90

722203

Rusznikarz

91

722204

Ślusarz S

92

722205

Ślusarz galanterii metalowej

93

722206

Ślusarz narzędziowy

94

722301

Frezer

95

722307

Operator obrabiarek skrawających S

96

722308

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie

97

722390

Pozostali ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni

98

723103

Mechanik pojazdów samochodowych S

99

723190

Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych

100

723310

Mechanik- monter maszyn i urządzeń S

101

723314

Monter - instalator urządzeń technicznych w budownictwie wiejskim S

102

723390

Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych

103

731101

Grawer

104

731102

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych S

105

731103

Mechanik precyzyjny S

106

731104

Optyk - mechanik S

107

731106

Zegarmistrz S

108

731190

Pozostali mechanicy precyzyjni

109

731202

Monter fortepianów i pianin

110

731207

Organomistrz

111

731301

Bursztyniarz

112

731305

Złotnik– jubiler S

113

731401

Ceramik wyrobów ceramiki budowlanej

114

731402

Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych

115

731602

Galwanizer

116

731606

Pozłotnik

117

731607

Rzeźbiarz szkła

118

731608

Szyldziarz

119

731609

Zdobnik ceramiki

120

731610

Zdobnik szkła

121

731701

Fajkarz

122

731702

Koszykarz– plecionkarz S

123

731705

Rzeźbiarz w drewnie

124

731802

Dziewiarz

125

731803

Koronkarka

126

731804

Plecionkarz

127

731808

Rękodzielnik wyrobów włókienniczych S

128

731809

Tkacz

129

732201

Drukarz S

130

732290

Pozostali drukarze

131

732301

Introligator S

132

741103

Elektryk S

133

741201

Elektromechanik S

134

741203

Elektromechanik pojazdów samochodowych S

135

741290

Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy

136

742102

Monter – elektronik S

137

742114

Monter – mechatronik S

138

742202

Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych S

139

751101

Garmażer

140

751103

Przetwórca ryb

141

751104

Rozbieracz - wykrawacz

142

751105

Rzeźnik - wędliniarz S

143

751106

Ubojowy

144

751201

Cukiernik S

145

751204

Piekarz S

146

751401

Młynarz

147

751402

Przetwórca owoców i warzyw

148

752205

Stolarz S

149

752208

Stolarz meblowy

150

752301

Frezer drewna

151

752309

Tartacznik

152

752310

Tokarz w drewnie

153

753105

Krawiec S

154

753106

Kuśnierz S

155

753202

Krojczy

156

753301

Hafciarka

157

753303

Szwaczka

158

753402

Tapicer S

159

753403

Tapicer meblowy

160

753501

Garbarz skór S

161

753602

Obuwnik S

162

753702

Kaletnik S

163

753703

Rymarz

164

811101

Górnik eksploatacji podziemnej S

165

811102

Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż S

166

811203

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

167

811301

Górnik eksploatacji otworowej S

168

811407

Operator urządzeń wytwórczych mieszanek betonowych

169

812105

Operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej S

170

812106

Operator maszyn i urządzeń metalurgicznych S

171

812107

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych S

172

812203

Operator urządzeń do nakładania powłok galwanicznych

173

813114

Operator urządzeń do produkcji gazów technicznych

174

813134

Operator urządzeń przemysłu chemicznego S

175

814104

Wulkanizator

176

816012

Operator urządzeń do produkcji pieczywa

177

816017

Operator urządzeń do produkcji wyrobów cukierniczych

178

816028

Operator urządzeń przetwórstwa mięsa

179

816029

Operator urządzeń przetwórstwa owocowo-warzywnego

180

816030

Operator urządzeń przetwórstwa ryb

181

817201

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

182

818116

Operator urządzeń przemysłu szklarskiego S

183

818204

Palacz kotłów centralnego ogrzewania gazowych

184

818206

Palacz kotłów parowych

185

821105

Monter maszyn i urządzeń przemysłowych

186

821106

Monter mechanizmów i przyrządów precyzyjnych

187

821201

Monter aparatury rozdzielczej i kontrolnej energii elektrycznej

188

821203

Monter elektrycznych przyrządów pomiarowych

189

821204

Monter maszyn elektrycznych

190

821302

Monter elektronicznego wyposażenia maszyn i urządzeń

191

821304

Monter podzespołów i zespołów elektronicznych

192

821306

Monter zestrajasz urządzeń elektronicznych

193

821902

Monter mebli

194

831210

Ustawiacz

195

834103

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych S

196

834107

Operator maszyn rolniczych

197

834201

Mechanik maszyn i urządzeń drogowych S

198

834302

Maszynista górniczych maszyn wyciągowych

199

911205

Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej S

200

931301

Robotnik budowlany

S zawód objęty kształceniem w systemie oświaty, występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Uwagi:

1. W wykazie stosowane są symbole (kody zawodów) zgodnie z klasyfikacją zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U. z 2010 r., nr 82, poz. 537)

2. Wykaz został opracowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.). Wykaz został przyjęty uchwałą nr 3089/ 425/ III/2010 z dnia 16.11.2010 r. Zarządu Województwa Śląskiego w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

3. Z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego „Wykazu zawodów i specjalności, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego” Wykaz opublikowany Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego Nr 46 z dnia 16 maja 2003 r. poz. 1306 traci moc.

WICEMARSZAŁEK


Mariusz Kleszczewski


WICEMARSZAŁEK


Aleksandra Gajewska-Przydryga

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Security Polska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »