| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/72/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny


Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 14 ust. 5 pkt 1 
i art. 5c pkt 1 oraz art. 6 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr L/585/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz.2160),
Rada Miejska w Czerwionce- Leszczynach uchwala, co następuje:
§ 1.  1. Usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny w zakresie podstawy programowej są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. W czasie wykraczającym poza wymiar określony w ust. 1 odpłatność wynosi 1,70 zł. za każdą godzinę zajęć.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr III/29/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz dyrektorom przedszkoli.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »