| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/76/11 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny"


Na podstawie art. 30 ust. 6 i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli,
§ 1. W Regulaminie określającym wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw a także wysokość wypłacania nagród w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XXXV/376/09 Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2009 r. w Rozdziale III Dodatek funkcyjny § 6 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Nauczycielom, którym powierzono:
1) wychowawstwo klasy,
2) sprawowanie funkcji doradcy metodycznego,
3) opiekuna stażu,
dodatek funkcyjny przyznaje dyrektor szkoły w ramach środków finansowych wyodrębnionych na ten cel w planie finansowym szkoły w granicach określonych według poniższej tabeli:
Lp. Stanowiska: Miesięcznie w złotych:
1. Wychowawca klasy 10 - 60
2. Opiekun stażu 10 - 30
3. Nauczyciel doradca metodyczny 250
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Naczelnikowi Wydziału Edukacji oraz dyrektorom szkół.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej

dr inż. Marek Profaska
 
reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wierzbowski Eversheds

Usługi prawne dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »