| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 34/IV/2011 Rady Miejskiej w Kaletach

z dnia 3 marca 2011r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

Na podstawie: art. 30 ust. 6 art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.). Rada Miejska w Kaletach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 226/XXIX/2009 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 3 marca 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych wprowadza się następujące zmiany:

1. w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Dodatek motywacyjny nie może przekraczać: a) dla nauczyciela - 30 % jego wynagrodzenia zasadniczego, b) dla dyrektora - 60 % jego wynagrodzenia zasadniczego.”;

2. § 9 otrzymuje brzmienie: „Nauczycielowi przysługuje również dodatek funkcyjny z tytułu wykonywania zadań: 1) opiekuna stażu – w wysokości nie więcej niż 2,5 % jego wynagrodzenia zasadniczego za każdego nauczyciela stażystę powierzonego opiece, 2) wychowawstwa klasy liczącej do 20 uczniów – 2 % jego wynagrodzenia zasadniczego, powyżej 20 uczniów – 2,5 % jego wynagrodzenia zasadniczego, 3) dodatek za sprawdzanie zeszytów przez nauczyciela języka polskiego – 2,5 % jego wynagrodzenia zasadniczego w przeliczeniu na etat zatrudnionego nauczyciela.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach


inż. Eugeniusz Ptak

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Nowak-Piechota

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »