| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 75/VII/2011 Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika

Or-0150/00046/11

(2011/002462)

Uchwała Nr 75/VII/2011
Rady Miasta Rybnika

z dnia 23 lutego 2011 r.

w sprawie zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku będący jednostką organizacyjną Miasta Rybnika

na podstawie: - art.15 ust.5, art.33a ust.2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000r.,Nr 50, poz. 601 z późn. zm.) - art.40 ust.1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)

na wniosek Prezydenta Miasta po zaopiniowaniu przez Komisję Komunikacji i Transportu Zbiorowego

Rada Miasta Rybnika
uchwala:

§ 1. Dokonać następujących zmian w regulaminie przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego przyjętym Uchwałą Nr 804/XLIX/2006 Rady Miasta Rybnika z dnia 13 września 2006r.(Dz.Urz.Woj.Śl. nr 126 poz.3599 z późn.zm.)

1) w § 5 ust. 2 Uprawnienia do jednorazowych i okresowych przejazdów bezpłatnych pkt. 6 otrzymuje brzmienie:

„6) osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności, ociemniali i niewidomi całkowicie niezdolni do pracy i jednocześnie niezdolni do samodzielnej egzystencji, na podstawie e-Karty imiennej wydanej na podstawie jednego z poniższych dokumentów, wraz ze wskazanym przewodnikiem towarzyszącym dla którego ZTZ wystawi imienną e-Kartę”

2) w § 5 ust. 2 pkt.7 otrzymuje brzmienie:

„7) uczniowie (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni, oraz uczniowie szkół specjalnych i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej przy przejazdach z miejsca zamieszkania lub pobytu do przedszkola, szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka rehabilitacji, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej i z powrotem – na podstawie e-Karty imiennej wydanej na podstawie legitymacji lub innego dokumentu wystawionego przez właściwy organ lub instytucję."

3) w § 5 ust. 2 pkt.11 otrzymuje brzmienie:

„11) honorowi dawcy krwi z przyznaną odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia” – na podstawie e-Karty imiennej wydanej na okres 6 miesięcy od daty wystawienia zaświadczenia z Rejonowej Rady Krwiodawstwa, lub ze Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi o aktywnym członkostwie."

4) w § 5 ust 3 dodaje się pkt. 7 o brzmieniu:

„7. dzieci z rodzin wielodzietnych, w których jest 4 i więcej dzieci uczących się, będących na utrzymaniu rodziców (lub opiekunów prawnych albo wychowujących się w rodzinach zastępczych), zameldowanych na stałe na terenie Rybnika, nie dłużej niż do ukończenia 20 roku życia na - podstawie e-karty imiennej wydanej po przedstawieniu udokumentowanego wniosku."

5) w § 7 Kontrola i opłaty dodatkowe ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5.Dokonanie zapłaty opłaty dodatkowej w trakcie kontroli lub terminie 7 dni po jej przeprowadzeniu uprawnia do pomniejszenia jej wysokości przy zapłacie o 25%.”

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Andrzej Wojaczek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

VGD

VGD jest międzynarodową firmą świadczącą usługi w zakresie audytu, podatków, księgowości, kadr i płac oraz doradztwa biznesowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »