| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23/V/11 Rady Gminy Świerklany

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklany


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 do 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany W.0050.26.2011 z dnia 21 lutego 2011r.


Rada Gminy Świerklany uchwala :

§ 1. Ustalić górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na terenie których odpady komunalne nie są zbieranie i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.

§ 2. Ustalić górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na terenie których odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4,00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.

§ 3. Ustalić górną stawkę opłaty dla nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, oświatowa, zdrowotna, kulturalna oraz na cmentarzach i na terenie których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1. od kubłów o pojemności od 110 do 140 l : 20,00 zł

2. od kubłów o pojemności od 220 do 240 l : 40,00 zł

3. od kubłów o pojemności 1100 l : 120,00 zł

§ 4. Ustalić górną stawkę opłaty dla nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, oświatowa, zdrowotna, kulturalna oraz na cmentarzach i na terenie których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1. od kubłów o pojemności od 110 do 140 l : 16,00

2. od kubłów o pojemności od 220 do 240 l : 32,00

3. od kubłów o pojemności 1100 l : 100,00 zł

§ 5. Ustalić górną stawkę opłaty za odbiór odpadów pochodzenia roślinnego w wysokości 2,00 zł za 1 worek o pojemności 120 l

§ 6. Ustalić górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 12,00 zł za 1m3 ścieków

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Świerklany Nr XIV/100/07 z dnia 7 grudnia 2007r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »