| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 23/V/11 Rady Gminy Świerklany

z dnia 2 marca 2011r.

w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Świerklany


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 do 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z późniejszymi zmianami), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Świerklany W.0050.26.2011 z dnia 21 lutego 2011r.


Rada Gminy Świerklany uchwala :

§ 1. Ustalić górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na terenie których odpady komunalne nie są zbieranie i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.

§ 2. Ustalić górną stawkę opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla nieruchomości na terenie których odpady komunalne zbierane są i odbierane w sposób selektywny w wysokości 4,00 zł brutto miesięcznie od jednej osoby zamieszkałej na terenie nieruchomości.

§ 3. Ustalić górną stawkę opłaty dla nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, oświatowa, zdrowotna, kulturalna oraz na cmentarzach i na terenie których odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1. od kubłów o pojemności od 110 do 140 l : 20,00 zł

2. od kubłów o pojemności od 220 do 240 l : 40,00 zł

3. od kubłów o pojemności 1100 l : 120,00 zł

§ 4. Ustalić górną stawkę opłaty dla nieruchomości na terenie których prowadzona jest działalność gospodarcza, oświatowa, zdrowotna, kulturalna oraz na cmentarzach i na terenie których odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1. od kubłów o pojemności od 110 do 140 l : 16,00

2. od kubłów o pojemności od 220 do 240 l : 32,00

3. od kubłów o pojemności 1100 l : 100,00 zł

§ 5. Ustalić górną stawkę opłaty za odbiór odpadów pochodzenia roślinnego w wysokości 2,00 zł za 1 worek o pojemności 120 l

§ 6. Ustalić górną stawkę opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w wysokości 12,00 zł za 1m3 ścieków

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklany

§ 8. Traci moc Uchwała Rady Gminy Świerklany Nr XIV/100/07 z dnia 7 grudnia 2007r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Przewodniczący Rady Gminy Świerklany


Włodzimierz Barwinek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Bem & Wspólnicy

Kancelaria radców prawnych specjalizująca się w prawie medycznym, prawie pracy, prawie rodzinnym oraz prawie nieruchomości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »