| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 119/11 Wojewody Śląskiego

z dnia 6 kwietnia 2011r.

w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka w okręgu wyborczym nr 2

Na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 172) w związku z uchwałą V/32/2011 Rady Gminy Węgierska Górka z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego zarządza się, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające do Rady Gminy Węgierska Górka w trzymandatowym okręgu wyborczym nr 2.

§ 2. W okręgu, o którym mowa w § 1, wybierany będzie 1 radny.

§ 3. Wybory przeprowadzone zostaną w dniu 26 czerwca 2011 r.

§ 4. Czynności wyborcze realizowane będą zgodnie z Kalendarzem wyborczym, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk


Załącznik do Zarządzenia Nr 119/11
Wojewody Śląskiego
z dnia 6 kwietnia 2011 r.

KALENDARZ WYBORCZY
do wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka
w okręgu wyborczym nr 2

Termin
wykonania czynności wyborczej

Treść czynności

1

2

do 27 kwietnia 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości i ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego zarządzenia Wojewody Śląskiego w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka w okręgu wyborczym nr 2

do 7 maja 2011 r.

- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgu wyborczym nr 2, jego granicach, numerze i liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Węgierskiej Górce dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka,
- zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego

do 9 maja 2011 r.

- zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Bielsku-Białej kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Węgierskiej Górce

do 12 maja 2011 r.

- powołanie przez Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej Gminnej Komisji Wyborczej w Węgierskiej Górce

do 27 maja 2011 r.
do godz. 2400

- zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Węgierskiej Górce list kandydatów na radnego, dla wyborów uzupełniających do Rady Gminy Węgierska Górka

do 3 czerwca 2011 r.

- zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Żabnicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Żabnicy

do 5 czerwca 2011 r.

- przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Węgierskiej Górce numerów list dla komitetów wyborczych, które zarejestrowały listę kandydatów w okręgu wyborczym nr 2,
- podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania nr 3 i nr 4 oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Żabnicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Żabnicy

do 11 czerwca 2011 r.

- rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Węgierskiej Górce o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

do 12 czerwca 2011 r.

- powołanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Węgierskiej Górce Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Żabnicy i Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Żabnicy,
- sporządzenie spisu wyborców w Urzędzie Gminy w Węgierskiej Górce

do 16 czerwca 2011 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do 21 czerwca 2011 r.

-składanie wniosków przez wyborców niepełnosprawnych, z obwodu głosowania nr 4, o dopisanie ich do spisu wyborców w obwodzie głosowania nr 3

24 czerwca 2011 r.
o godz. 2400

- zakończenie kampanii wyborczej

25 czerwca 2011 r.

- przekazanie Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Żabnicy i Przewodniczącemu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Żabnicy spisu wyborców

26 czerwca 2011 r.
godz. 800 - 2200

- głosowanie

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »