| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/108/11 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku publicznym, wysokości dodatkowej opłaty za wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, wymiar opieki nad dzieckiem w żłobku, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz określenia warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz. 95) w związku z art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. nr 45, poz. 235)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się stałą opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku publicznym, której wysokość określa poniższa tabela:

Lp.

Dochód netto na członka rodziny w złotych

Wysokość stałej opłaty miesięcznej w złotych

1.

do 700,00

100,00

2.

od 700,01 do 1.000,00

200,00

3.

od 1.000,01 do 1.300,00

300,00

4.

od 1.300,01

400,00

2. Dla dzieci nowo przyjętych do żłobka po 15-tym dniu danego miesiąca, ustala się opłatę stałą w wysokości 50 % stawki przewidzianej dla określonej, na podstawie dochodu na członka rodziny, wysokości stałej opłaty miesięcznej.

3. W przypadku uczęszczania do żłobka rodzeństwa, pobiera się opłatę stałą miesięczną:

1) za pierwsze dziecko w wysokości 100 % opłaty określonej w ust. 1;

2) za drugie dziecko w wysokości 80 % opłaty określonej w ust. 1;

3) za każde kolejne dziecko w wysokości 50 % opłaty określonej w ust. 1.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wymiar opieki może być wydłużony, na wniosek rodzica dziecka, za dodatkową opłatą w wysokości 25 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 2. Maksymalną dzienną opłatę za wyżywienie w żłobku publicznym ustala się w wysokości 5,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Grzegorz Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »