| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ciasna oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciasnej
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI/338/2010 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 23.09.2010 roku., wprowadza się następujące zmiany :

1) Dotychczasowy § 1 ust.2 otrzymuje treść:…”W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami w przypadkach określonych w § 3 ust.1 pkt.3 stosowanie umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w spłacie zobowiązań pieniężnych mających charakter cywilnoprawny odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.U.E.L379 z 28.12.2006r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz.311).

2) Wprowadza się § 11 o treści Wójt Gminy Ciasna przedkłada Radzie Gminy Ciasna informację o wysokości ulg udzielonych w trybie określonych uchwałą według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

§ 2.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kaszubiak Jędrzejko Adwokaci

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »