| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/32/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 18 lutego 2011r.

w sprawie zmiany szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Ciasna oraz jej jednostkom organizacyjnym

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art.40 ust.1,art.41 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.)art.59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn. zm.)

Rada Gminy w Ciasnej
uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LI/338/2010 Rady Gminy w Ciasnej z dnia 23.09.2010 roku., wprowadza się następujące zmiany :

1) Dotychczasowy § 1 ust.2 otrzymuje treść:…”W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami w przypadkach określonych w § 3 ust.1 pkt.3 stosowanie umorzeń, odroczeń lub rozkładania na raty w spłacie zobowiązań pieniężnych mających charakter cywilnoprawny odbywać się będzie w ramach pomocy de minimis z uwzględnieniem warunków określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz.U.E.L379 z 28.12.2006r.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010r. Nr 53 poz.311).

2) Wprowadza się § 11 o treści Wójt Gminy Ciasna przedkłada Radzie Gminy Ciasna informację o wysokości ulg udzielonych w trybie określonych uchwałą według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku kalendarzowego, w terminie do 30 kwietnia następnego roku.

§ 2.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ius Cogens

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego i gospodarczego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »