| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/34/2011 Rady Gminy Ciasna

z dnia 15 marca 2011r.

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ciasna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 12 ust. 1, ust. 2, art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. z 2007 r., Dz. U. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie uchwały Rady Gminy Ciasna nr LII/358/2010 z dnia 28.10.2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego gminy Ciasna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2010r. Nr 262, poz. 4149),

Rada Gminy Ciasna,
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się liczbę punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w ilości 24 oraz do spożycia w miejscu sprzedaży w ilości 19 punktów.

§ 2.

Punkty, w których prowadzona jest sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych powinny być zlokalizowane w odległości co najmniej 30 m (słownie: trzydzieścimetrów) od drzwi wejściowych punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych od następujących obiektów: szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo-wychowawczych.

§ 3.

Odległość, o której mowa w § 2 wyznaczona będzie jako odległość pomiędzy drzwiami wejściowymi punktu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, a główną bramą wejściową na plac, na którym znajdują się obiekty wymienione w § 2, a w przypadku braku ogrodzenia odległość mierzona będzie od drzwi wejściowych podanych obiektów chronionych.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr LII/349/2010 Rady Gminy Ciasna z dnia 28 października 2010 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Ciasna miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy Ciasna


Zuzanna Geilke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Trivago

Porównywarka internetowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »