| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie od godziny 8 00 do godziny 13 00 .

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,00 zł za każdą godzinę zajęć opiekuńczo – dydaktyczno –wychowawczych.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 rodziców (prawnych opiekunów):

- za trzecie dziecko, w przypadku uczęszczania do przedszkola trojga dzieci z rodziny w tym samym roku szkolnym,

- za dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym,

- za dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Obniża się o 50 % opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 za drugie dziecko w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z rodziny w tym samym roku szkolnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/193/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe na terenie Gminy Strumień.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zielona Linia

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »