| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/25/2011 Rady Miejskiej w Strumieniu

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 6 ust. 1 pkt 2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. , Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) - na wniosek Burmistrza Strumienia - Rada Miejska w Strumieniu

u c h w a l a:

§ 1. 1. Bezpłatne nauczanie wychowanie i opieka w przedszkolach prowadzonych przez gminę Strumień realizowane jest w czasie 5 godzin dziennie od godziny 8 00 do godziny 13 00 .

2. Opłata za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 wynosi 2,00 zł za każdą godzinę zajęć opiekuńczo – dydaktyczno –wychowawczych.

§ 2. 1. Zwalnia się z opłaty za świadczenia, o których mowa w § 1 ust. 2 rodziców (prawnych opiekunów):

- za trzecie dziecko, w przypadku uczęszczania do przedszkola trojga dzieci z rodziny w tym samym roku szkolnym,

- za dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym,

- za dziecko niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

2. Obniża się o 50 % opłatę, o której mowa w § 1 ust. 2 za drugie dziecko w przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza dwoje dzieci z rodziny w tym samym roku szkolnym.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strumienia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/193/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 sierpnia 2008 r. w sprawie odpłatności za usługi świadczone przez przedszkola samorządowe na terenie Gminy Strumień.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Czesław Greń

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Green OK

Producent biologicznie aktywnych oraz przyjaznych dla środowiska ekologicznych nawozów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »