| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 28/IV/2011 Rady Gminy Irządze

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 223/XXXIII/2010 z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 2011r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z. późn. zm.) w związku z art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.)art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.) art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn zm.) art.4 ust.1 art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr.17 poz.95 )

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się zapis w § 3 uchwały Nr 223/XXXIII/2010 zgodnie z Załącznikiem do uchwały Nr 28/IV/2011 z dnia 30 marca 2011r.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .

Przewodniczący Rady Gminy w Irządzach


Tomasz Rodacki


Załącznik do Uchwały Nr 28/IV/2011
Rady Gminy Irządze
z dnia 30 marca 2011 r.

Wykaz Sołtysów

L.p.

Nazwa Sołectwa

Imię i nazwisko sołtysa

Wysokość prowizji

1.

Irządze

Małgorzata Bożek

7 %

2.

Sadowie

Lucjanna Siwek

7 %

3.

Wilgoszcza

Mariusz Sikora

7 %

4.

Witów

Krzysztof Molenda

7 %

5.

Woźniki

Beata Kaczmarczyk

7 %

6.

Zawada Pilicka

Leszek Ciszewski

7 %

7.

Zawadka

Damian Kozłowski

7 %

8.

Bodziejowice

Henryk Barczyk

7 %

9.

Mikołajewice

Danuta Sikora

7 %

10.

Wygiełzów

Stanisława Wojciechowska

7 %

11.

Wilków

Stanisław Gała

7 %

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

LAUREN PESO POLSKA Sp. z o.o.

Specjaliści w zakresie doradztwa personalnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »