| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/38/11 Rady Miejskiej Cieszyna

z dnia 10 marca 2011r.

w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.68 ust.1 pkt.7 i ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010, Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)- Rada Miejska Cieszyna postanawia:

§ 1. 1. Określić wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez Gminę Cieszyn na rzecz najemców:

1)bonifikata podstawowa - 50 %,

2)bonifikaty dodatkowe:

a) 10% przy jednorazowej sprzedaży wszystkich lokali mieszkalnych, nie mniej niż dwóch, znajdujących się w budynku,

b) w wysokości 1/% za każde pelne 3 lata najmu na podstawie umowy na czas nieoznaczony nie więcej niż 15%, z zastrzeżeniem, iż do okresu trwania najmu wlicza się czas trwania najmu poprzedniuo wynajmowanego lokalu mieszkalnego, jeżeli nie było przerwy pomiędzy zawieranymi umowami.

2. Określić wysokość stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych przez Gminę Cieszyn, które będą stosowane w formie jednej stawki bonifikaty zamiast bonifikat określonych w ust. 1 na rzecz najemców:

a) którzy uzyskali lokal mieszkalny w wyniku adaptacji poddasza zgodnie z procedurą określoną w załączniku nr 6 do Uchwały Nr XLVI/455/01 Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn w wysokości 90 % wartości rynkowej lokalu mieszkalnego,

b) którzy wykonali remont lokalu mieszkalnego własnym staraniem i na własny koszt zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr XLVI/455/01 Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Cieszyn w wysokości 80 % wartości rynkowej lokalu mieszkalnego,

c) w budynkach przekazanych Gminie w trybie ustawy z dnia 12 października 1994 roku o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (Dz. U. z 1994r. Nr 119, poz. 567 z późn. zm.) w wysokości 80 % wartości rynkowej lokalu mieszkalnego.

§ 2. Burmistrz Miasta może udzielić bonifikat, o których mowa w § 1, jeżeli spełnione zostaną łącznie następujące warunki:

1)najemca nie posiada zaległości z tytułu czynszu i opłat dodatkowych i przynajmniej przez 1 rok opłaca czynsz bez opóźnień w terminie wynikającym z umowy najmu,

2)umowa najmu została zawarta na czas nieoznaczony,

3)najemca nie korzystał z pomocy Gminy lub Zakładu Budynków Miejskich w Cieszynie Spółka z o.o. w formie umorzenia należności, chyba że zwróci kwotę umorzenia wraz z odsetkami,

4)najemca lub jego małżonek nie posiada tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub domu mieszkalnego, najemcy lub jego małżonkowi nie przysługuje spółdzielcze własnościowe lub lokatorskie prawo do lokalu,

5)najemca lub jego małżonek nie korzystał z bonifikaty przy nabyciu innego lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy Cieszyn.

§ 3. W przypadku zbiegu uprawnień do bonifikat z tytułu niniejszej uchwały z bonifikatami wynikającymi z innych przepisów, stosuje się jedną bonifikatę korzystniejszą dla najemcy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Cieszyna

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLVIII/489/10 Rady Miejskiej Cieszyna z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna


mgr Bolesław Zemła

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »