| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 10/2011 Rady Gminy Goleszów

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie nagród za osiągnięte wyniki sportowe

Na podstawie art.18 ust.2, pkt 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 31 ust. 1 i 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) Rada Gminy Goleszów

postanawia:

§ 1. Określić szczegółowe zasady, rodzaje i wysokość oraz tryb przyznawania, nagród za osiągnięte wyniki sportowe.

1. Nagrodę za osiągnięcie wyników sportowych w danym roku kalendarzowym może otrzymać zawodnik, który jest mieszkańcem Gminy Goleszów albo reprezentuje klub sportowy, którego siedzibą jest Gmina Goleszów.

2. Nagrodę może otrzymać zawodnik reprezentujący następujące dyscypliny sportu:

a) lekkoatletykę

b) łucznictwo,

c) tenis stołowy,

d) pływanie,

e) narciarstwo

f) szachy.

3. Zawodnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w roku kalendarzowym, a w przypadku osiągnięcia kilku wyników uprawniających do nagrody, najwyższą.

4. W zależności od kategorii wiekowej przyznaje się nagrody pieniężne i rzeczowe.

5. Nagrodę pieniężną w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały może otrzymać zawodnik w kategorii seniorów.

6. Nagrodę rzeczową o wartości określonej w załączniku nr 2 do uchwały może otrzymać zawodnik w kategorii juniorów i w kategoriach młodszych.

7. Kandydatury do nagród mogą zgłaszać: Wójt, Komisja Rady Gminy właściwa ds. sportu oraz działające na terenie Gminy stowarzyszenia kultury fizycznej i kluby sportowe.

8. Zgłoszenie kandydatury do nagrody dokonane do 15 stycznia każdego roku u Wójta powinno zawierać:

1) dane wnioskodawcy,

2) dane osobowe kandydata (imię i nazwisko, miejsce i data urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu),

3) informacje dotyczące osiągnięć, za które nagroda ma być przyznana,

4) protokół z wynikami zawodów (potwierdzone kserokopie) lub certyfikaty wydane przez odpowiednie organizacje i związki sportowe potwierdzające osiągnięty wynik,

5) dyplomy z zawodów (kserokopie),

6) uzasadnienie kandydatury

9. Wójt sporządza wniosek po merytorycznej analizie zgłoszonych kandydatów, dokonanej do dnia 15 lutego każdego roku przez powołaną przez niego Komisję.

10. Nagrody przyznaje do końca marca każdego roku, Rada Gminy na wniosek Wójta.

11. Nagrody są wręczane przez Przewodniczącego Rady Gminy i Wójta Gminy podczas kolejnej sesji Rady Gminy.

§ 2. Terminy o których mowa w § 1 nie dotyczą procedury przyznawania nagród w 2011 roku, które to terminy ustali Wójt Gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Dariusz Orawiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 23 lutego 2011 r.

Wysokość nagrody pieniężnej dla zawodnika w kategorii seniorów

Dyscyplina

Indywidualne osiągnięcie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

Lekkoatletyka,
łucznictwo,
pływanie,
narciarstwo,
szachy,
tenis stołowy

1-3 miejsce na Mistrzostwach Świata

od 2 500 zł do 5 000 zł

4-6 miejsce na Mistrzostwach Świata

2 000 zł

1-3 miejsce na Mistrzostwach Europy

2 000 zł

4-6 miejsce na Mistrzostwach Europy

1 500 zł

1 miejsce w Mistrzostwach Polski

1 500 zł

2 miejsce w Mistrzostwach Polski

1 200 zł

3 miejsce w Mistrzostwach Polski

1 000 zł

4-6 miejsce w Mistrzostwach Polski

500 zł

1–3 miejsce w Mistrzostwach Śląska

300 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/2011
Rady Gminy Goleszów
z dnia 23 lutego 2011 r.

Wartość nagrody rzeczowej dla zawodnika w kategorii juniorów i kategoriach młodszych

Dyscyplina

Indywidualne osiągniecie sportowe w klasyfikacji generalnej

Wysokość nagrody

Lekkoatletyka, łucznictwo, pływanie, szachy, tenis stołowy

1-3 miejsce na Mistrzostwach Świata

od 1 500 zł do 2 000 zł

4-6 miejsce na Mistrzostwach Świata

do 1500 zł

1-3 miejsce na Mistrzostwach Europy

do 1500 zł

4-6 miejsce na Mistrzostwach Europy

do 1 000 zł

1 miejsce w Mistrzostwach Polski

do 1 000 zł

2 miejsce w Mistrzostwach Polski

do 700 zł

3 miejsce w Mistrzostwach Polski

do 500 zł

4 - 6 miejsce w Mistrzostwach Polski

do 300 zł

1 – 3 miejsce w Mistrzostwach Śląska

do 200 zł

Narciarstwo

1-3 miejsce na Mistrzostwach Świata

od 1 500 zł do 2 000 zł

4-6 miejsce na Mistrzostwach Świata

do 1500 zł

1-3 miejsce na Mistrzostwach Europy

do 1500 zł

4-6 miejsce na Mistrzostwach Europy

do 1 000 zł

1 miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Narciarskiego lub
1 miejsce w LOTOS CUP

do 1 000 zł

2 miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Narciarskiego lub
2 miejsce w LOTOS CUP

do 700 zł

3 miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Narciarskiego lub
3 miejsce w LOTOS CUP

do 500 zł

4 - 6 miejsce w Mistrzostwach Polski organizowanych pod auspicjami Polskiego Związku Narciarskiego lub
4 - 6 miejsce w LOTOS CUP

do 300 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »