| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/1/2011 Rady Gminy Hażlach

z dnia 23 lutego 2011r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/36/03 z dnia 19 lutego 2003r

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 40 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142/01/1591 z późn. zm.) i art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 17/10/95) - Rada Gminy Hażlach

p o s t a n a w i a:

§ 1. Zmienić uchwałę nr V/36/03 z dnia 19 lutego 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Hażlach, w ten sposób, że:

1. w § 14 dotychczasową treść oznaczyć jako ustęp 1 w którym w miejsce kropki po dotychczasowej treści dopisać słowa „oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

2. w § 14 wprowadzić ustęp 2 w następującej treści: "Przewodniczący Rady podaje do wiadomości publicznej projekty uchwał, o których mowa w § 13 ust. 1, co najmniej na 3 dni przed terminem obrad Sesji w Biuletynie Informacji Publicznej."

3. w § 34 ustęp 2 po myślniku w miejsce dotychczasowej treści wpisać następującą treść "nr rzymski Sesji w danym roku kalendarzowym przez nr kolejny uchwały w danym roku kalendarzowym przez rok podjęcia."

4. w § 36 nadać nowe brzmienie ustępowi 1 w nastepującej treści: "Przewodniczący Rady reprezentuje Radę na zewnątrz."

5. w § 40 ust. 1 po dotychczasowej treści w miejsce kropki dopisać słowa „oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY


Grażyna Krehut

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Brzezińska Narolski Adwokaci sp.p

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »