| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/53/11 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami), art. 2
i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 1, pkt 2 i art. 14 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala:

§ 1.

1. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski w zakresie nauczania, wychowania i opieki są bezpłatne w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Ustala się opłatę w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą godzinę nauczania, wychowania i opieki powyżej 5-ciu godzin, o których mowa w ust. 1.

§ 2.

Liczbę godzin sprawowania opieki nad dzieckiem przez publiczne przedszkole określa umowa cywilnoprawna zawarta między dyrektorem przedszkola a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XLV/442/10 Rady Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Wodzisław Śląski.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą

od 1 lipca 2011r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

Jan Grabowiecki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

ProfiAuto

ProfiAuto to należąca do firmy Moto-Profil marka zrzeszająca ponad 150 hurtowni, sklepów i warsztatów, znajdujących się w miastach na terenie całej Polski. Pod szyldem ProfiAuto funkcjonują wyselekcjonowane, najlepsze na rynku motoryzacyjnym podmioty.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »