| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 31 marca 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 roku

pomiędzy miastem Częstochowa na prawach powiatu reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Częstochowy - Krzysztofa Matyjaszczyka
zwanym dalej "powiatem prowadzącym", a
Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie:
Starostę Częstochowskiego - Andrzeja Kwapisza
Wicestarostę - Janusza Krakowiana
zwanym dalej "powiatem dotującym"

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 7 marca 2006 roku §4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1) Wysokość dotacji dla powiatu prowadzącego na rok budżetowy 2011 została ustalona w wysokości kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i stanowi kwotę 2 384 351 zł.

2) W trakcie roku 2011 i latach następnych negocjowane będą kwoty dotacji na rok 2012 i odpowiednio lata kolejne, uwzględniające wielkości środków otrzymywanych na funkcjonowanie Powiatowego Urzedu Pracy z Funduszu Pracy, refundacji projektów "POKL" i innych źródeł wspomagających w oparciu o faktyczne proporcje wynikające z współczynników określonych liczbą mieszkańców i ilością osób bezrobotnych w powiatach prowadzącym i dotującym.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, a piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

POWIAT PROWADZĄCY POWIAT DOTUJĄCY

Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Matyjaszczyk

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta


Janusz Krakowian

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »