| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 5 Prezydenta Miasta Częstochowa; Zarządu Powiatu w Częstochowie

z dnia 31 marca 2011r.

do Porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2006 roku

pomiędzy miastem Częstochowa na prawach powiatu reprezentowanym przez:
Prezydenta Miasta Częstochowy - Krzysztofa Matyjaszczyka
zwanym dalej "powiatem prowadzącym", a
Powiatem Częstochowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Częstochowie:
Starostę Częstochowskiego - Andrzeja Kwapisza
Wicestarostę - Janusza Krakowiana
zwanym dalej "powiatem dotującym"

§ 1. W porozumieniu zawartym w dniu 7 marca 2006 roku §4 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1) Wysokość dotacji dla powiatu prowadzącego na rok budżetowy 2011 została ustalona w wysokości kwoty części równoważącej subwencji ogólnej, ustalonej zgodnie z art. 23a ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.) i stanowi kwotę 2 384 351 zł.

2) W trakcie roku 2011 i latach następnych negocjowane będą kwoty dotacji na rok 2012 i odpowiednio lata kolejne, uwzględniające wielkości środków otrzymywanych na funkcjonowanie Powiatowego Urzedu Pracy z Funduszu Pracy, refundacji projektów "POKL" i innych źródeł wspomagających w oparciu o faktyczne proporcje wynikające z współczynników określonych liczbą mieszkańców i ilością osób bezrobotnych w powiatach prowadzącym i dotującym.

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Aneks obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron, a piąty egzemplarz dla Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

POWIAT PROWADZĄCY POWIAT DOTUJĄCY

Prezydent Miasta Częstochowy


Krzysztof Matyjaszczyk

Starosta Częstochowski


Andrzej Kwapisz


Wicestarosta


Janusz Krakowian

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Andrzej Kik

Dyrektor ds. maszyn i urządzeń w Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »