| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 41/VII/2011 Rady Gminy Niegowa

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie usytuowania na terenie gminy Niegowa miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art.40 ust. 1 i 2, art.41 ust. 1, art.42 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 roku Nr 70 poz. 473 z późn. zm.), art. 4 ust.1 i art.13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz.95) Rada Gminy Niegowa uchwala:

§ 1. Ustala się na terenie Gminy Niegowa następujące zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży:

1. Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 100 m od:

a) placówek oświatowo – wychowawczych

b) szkół

c) obiektów kultu religijnego

2.Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą wzdłuż ciągów komunikacyjnych od bramy wejściowej na teren posesji obiektów wymienionych w punkcie 1 do drzwi wejściowych miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 18/III/2002 Rady Gminy Niegowa z dnia 14 grudnia 2002 roku w sprawie usytuowania na terenie Gminy Niegowa miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodnicząca Rady Gminy Niegowa


Zofia Kasznia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy

Doradztwo podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »