| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2011 Rady Miejskiej w Pyskowicach

z dnia 23 marca 2011r.

w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art.14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz.2572, z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta

Rada Miejska w Pyskowicach uchwala

§ 1. W przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice czas, w którym zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustala się w wymiarze 5 godzin dziennie.

§ 2. 1. Za sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie przekraczającym wymiar ,o którym mowa w § 1, ustala się opłatę w wys.1,50 zł za godzinę. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę.

2. Szczegółowe zasady korzystania ze świadczeń przedszkola określa umowa, zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem ( prawnym opiekunem ) dziecka.

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVII/278/09 Rady Miejskiej w Pyskowicach z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach prowadzonych przez gminę Pyskowice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i ma zastosowanie do opłat od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym uchwała weszła w życie.

Przewodnicząca Rady


mgr inż. Jolanta Drozd

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy sp.k.

Ekspert w dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »