| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/18/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, z późn. zm) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust 2, art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm) Rada Gminy Rędziny, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny przyjęty uchwałą Rady Gminy Rędziny nr XXX/18/2009 z dnia 30.04.2009r. w następujący sposób:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta nauczyciela”.

2) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela.”

Tabela Nr 1..

L.P.

STANOWISKO

MIESIĘCZNIE w zł od

MIESIĘCZNIE w zł do

1

Przedszkola

Dyrektor przedszkola

160,00

550,00

2

Szkoły

a/ dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

160,00

550,00

b/ dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

187,00

550,00

c/ dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

279,00

650,00

d/ wicedyrektor

250,00

300,00

e/ kierownik świetlicy szkolnej

100,00

100,00

3

Opiekun stażu

40,00

40,00

4

Wychowawca klasy

70,00

70,00

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Pakuła

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kirill Bigai

Współzałożyciel i dyrektor generalny platformy Preply dla poszukiwania korepetytorów online

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »