| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/18/2011 Rady Gminy Rędziny

z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r, Nr 142, z późn. zm) oraz art. 30 ust. 6, art. 49 ust 2, art. 54 ust 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm) Rada Gminy Rędziny, uchwala co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się Regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rędziny przyjęty uchwałą Rady Gminy Rędziny nr XXX/18/2009 z dnia 30.04.2009r. w następujący sposób:

1) § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ 2. Rozporządzeniu - rozumie się przez to Rozporządzenie Ministra właściwego ds. oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 33 ust. 3 oraz art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku- Karta nauczyciela”.

2) § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ 1. Wysokość stawek dodatku funkcyjnego określa poniższa tabela.”

Tabela Nr 1..

L.P.

STANOWISKO

MIESIĘCZNIE w zł od

MIESIĘCZNIE w zł do

1

Przedszkola

Dyrektor przedszkola

160,00

550,00

2

Szkoły

a/ dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów

160,00

550,00

b/ dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów

187,00

550,00

c/ dyrektor szkoły liczącej 17 oddziałów i więcej

279,00

650,00

d/ wicedyrektor

250,00

300,00

e/ kierownik świetlicy szkolnej

100,00

100,00

3

Opiekun stażu

40,00

40,00

4

Wychowawca klasy

70,00

70,00

§ 2. W pozostałej części uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rędziny.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Pakuła

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Karol Siergiej

Radca prawny, wspólnik kancelarii obsługującej osoby fizyczne oraz przedsiębiorców i inne podmioty (w tym lecznicze). Przez pięć lat był zatrudniony jako specjalista w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Olsztynie. Specjalizuje się w prawie pracy, ubezpieczeniach społecznych, prawie cywilnym a także prawie i postępowaniu administracyjnym (w szczególności problematyce legalizacji pobytu cudzoziemców na terenie RP). Autor licznych publikacji, doświadczony szkoleniowiec.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »