| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Żarkach

z dnia 25 lutego 2011r.

w sprawie ustalenia zasad odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.), art.17 ust.1 pkt 12, art.97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późń. zm.)- Rada Miejska w Żarkach uchwala,co nastepuje :
§ 1. Użytkownicy mieszkania chronionego ponoszą odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym.
§ 2. Wysokość ponoszonych opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarkach w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając zakres przyznanej jej pomocy oraz zasady ponoszenia odpłatności określone w niniejszej uchwale.
§ 3. Wysokość opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się w decyzji administracyjnej wydanej przez podmiot kierujący.
§ 4. Wysokość odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym jest zależna od dochodu osoby, ustalonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej. Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa tabela:
Procentowy stosunek dochodu osiąganego przez osobę do kryterium dochodowego Wysokość opłaty jako procent kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej
Dochód przekracza 200% 100% odpłatności
Dochód przekracza 100% i nie przekracza 200% 50%
Dochód nie przekracza kryterium dochodowego Nie ponosi odpłatności
§ 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty za pobyt w mieszkaniu chronionym może zostać zwolniona z części lub całości opłat. Zwolnienie następuje na wniosek osoby zamieszkującej mieszkanie chronione.
§ 6. Regulamin pobytu w mieszkaniu chronionym wydaje Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarkach
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żarki
§ 8. Traci moc Uchwała nr XLII/272/2010 Rady Miejskiej w Żarkach z dnia 29 października 2010 r w sprawie ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żarkach

Stanisława Nowak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rafał Kornat

Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »