| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/25/11 Rady Gminy Marklowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. w sprawie ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 17, poz. 95 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Marklowice uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

1) posiadać zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzający, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać specjalistyczne, atestowane urządzenia i środki przeznaczone do chwytania bezdomnych zwierząt,

3) posiadać co najmniej jeden samochód przystosowany do transportu zwierząt i prowadzenia działalności w zakresie ochrony zwierząt,

4) posiadać odpowiednio wykształconą oraz przeszkoloną kadrę, w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

5) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska.

2. Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnianie wymagań opisanych w ust. 1.

3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności:

1) dowody rejestracyjne pojazdów posiadające aktualne badania techniczne, dokumenty określone wymogami weterynaryjnymi oraz dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do posiadania środków, o których mowa w ust. 1 pkt. 3,

2) dokumenty potwierdzające przeszkolenie pracowników i przedsiębiorcy w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnianie wymagań opisanych w ust. 1, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, potwierdzające, że profil działania przedsiębiorcy odpowiada działalności zawartej we wniosku o udzielenie zezwolenia,

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność,

3) teren, o którym mowa w pkt 2 powinien być ogrodzony,

4) posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektu lub inny stosowny dokument wymagany przepisami prawa budowlanego,

5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części,

8) posiadać odpowiednie świadectwa o przeszkoleniu pracowników lub samego przedsiębiorcy zgodnie z profilem działania zawartym we wniosku o udzielenie zezwolenia.

2. Dokumenty, potwierdzające spełnienie wymagań opisanych w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 8, należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Marklowice


inż. Andrzej Brychcy

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »