| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1. Za usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 21,00 zł brutto

b) dla pojemników 240 l - 35,00 zł brutto

c) dla pojemników 1100 l - 83,00 zł brutto.

2. Za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 23,00 zł brutto za 1 m3.

§ 2. Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 pkt. 1, w wysokości:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 18,00 zł brutto

b) dla pojemników 240 l - 28,00 zł brutto

c) dla pojemników 1100 l - 69,00 zł brutto.

§ 3. 1. Preferencyjne stawki opłat o których mowa w § 2 stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na papier, szkło, tworzywa sztuczne.

§ 4. Dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych z bieżących remontów określa się następujące górne stawki opłat:

1. dla odpadów wielkogabarytowych - 370,00 zł/t brutto

2. dla odpadów budowlanych z bieżących remontów - 370,00 zł/t brutto.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXIV/79/2008 z dnia 22.12.2008 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »