| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/14/2011 Rady Gminy Mszana

z dnia 21 lutego 2011r.

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95)

Rada Gminy Mszana uchwala:

§ 1. Określa się następujące górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości:

1. Za usługi w zakresie odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 21,00 zł brutto

b) dla pojemników 240 l - 35,00 zł brutto

c) dla pojemników 1100 l - 83,00 zł brutto.

2. Za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości w wysokości 23,00 zł brutto za 1 m3.

§ 2. Ustala się preferencyjne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, o których mowa w § 1 pkt. 1, w wysokości:

a) dla pojemników 110 l i 120 l - 18,00 zł brutto

b) dla pojemników 240 l - 28,00 zł brutto

c) dla pojemników 1100 l - 69,00 zł brutto.

§ 3. 1. Preferencyjne stawki opłat o których mowa w § 2 stosuje się w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

2. Za selektywne uważa się zbieranie odpadów komunalnych w sposób zapewniający odbiór w odrębnych pojemnikach lub workach z podziałem np. na papier, szkło, tworzywa sztuczne.

§ 4. Dla odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów budowlanych z bieżących remontów określa się następujące górne stawki opłat:

1. dla odpadów wielkogabarytowych - 370,00 zł/t brutto

2. dla odpadów budowlanych z bieżących remontów - 370,00 zł/t brutto.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Mszana Nr XXIV/79/2008 z dnia 22.12.2008 r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Mszana


mgr Tadeusz Wroński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Hoffmann

dyrektor sieci zewnętrznej Aureus

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »