| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Pilchowice

z dnia 31 marca 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Pilchowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm. ), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami zgodnie z Uchwałą
Nr XLVI/338/10 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego (Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 227 poz.3269 z dnia 23.09.201).

Rada Gminy Pilchowice uchwala:

§ 1.

Uchwala się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Pilchowice stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr V/33/11 Rady Gminy Pilchowice z dnia 23.02.2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania w Gminie Pilchowice.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pilchowice.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Pilchowice oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pilchowice.

Przewodniczący Rady Gminy Pilchowice


Andrzej Ogórek

Załącznik do Uchwały Nr VI/40/11
Rady Gminy Pilchowice
z dnia 31 marca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Załacznik do uchwały Nr VI 40 11

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

Studia I, II stopnia, studia podyplomowe, dyplom University of London, biznes, zarządzanie, finanse, filologie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »