| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn.zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej Uchwałami: Nr XLV/1417/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r., Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr LVIII/1327/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz Nr V/69/2011 z dnia 8 marca 2011 r.) wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłaty za jednorazowe przewozy osób pojazdami komunikacji miejskiej w następującej wysokości:

1. Na liniach miejskich w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej:

a) dziennych:

- bilet normalny - 2,60 zł

- bilet ulgowy - 1,30 zł

b) nocnych (od godz. 23ºº do godz. 4ºº)

- bilet normalny - 3,40 zł

- bilet ulgowy - 1,70 zł

2. Na liniach podmiejskich:

a) do pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta:

- bilet normalny - 2,60 zł

- bilet ulgowy - 1,30 zł

b) od pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta:

- bilet normalny - 3,40 zł

- bilet ulgowy - 1,70 zł

3. Bilet za przewóz bagażu, zwierzęcia na wszystkie linie miejskie i podmiejskie (nie dotyczy pasażerów posiadających bilety miesięczne i na trzy kolejne miesiące) - 2,60 zł.

4. Bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie miejskie i podmiejskie:

- normalny - 10,00 zł

- ulgowy - 5,00 zł

5. Weekendowy bilet rodzinny - 10,00 zł.

6. Bilet 60 minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 60 minut od momentu skasowania:

- normalny - 4,00 zł

- ulgowy - 2,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłaty za następujące rodzaje biletów miesięcznych, ważnych na trzy kolejne miesiące i okresowych:

I. BILETY ULGOWE:

1. NA JEDNĄ LINIĘ:

a) imienny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską - 36,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię miejską lub podmiejską - 99,00 zł

2. SIECIOWE:

a) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - 44,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie - 123,00 zł

c) imienny bilet miesięczny na określoną linię podmiejską i wszystkie linie miejskie - 48,00 zł

d) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię podmiejską i wszystkie linie miejskie - 135,00 zł

e) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 51,00 zł

f) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 144,00 zł

g) socjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie, ważny w dni robocze oraz soboty - 24,00 zł

h) socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie, ważny w dni robocze oraz w soboty - 72,00 zł

3. OKRESOWE:

a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 16,00 zł

b) imienny bilet 7-dniowy na określoną linię miejską lub podmiejską - 13,00 zł

4. SPECJALNE:

a) imienny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską - 26,00 zł

b) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - 31,00 zł

c) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 36,00 zł

II. BILETY NORMALNE:

1. NA JEDNĄ LINIĘ:

a) imienny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską - 72,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię miejską lub podmiejską - 198,00 zł

2. SIECIOWE:

a) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - 88,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie - 246,00 zł

c) imienny bilet miesięczny na określoną linię podmiejską i wszystkie linie miejskie - 96,00 zł

d) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię podmiejskąi wszystkie linie miejskie - 270,00 zł

e) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 102,00 zł

f) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 288,00 zł

g) miesięczny bilet NA OKAZICIELA na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 120,00 zł

3. OKRESOWE:

a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 32,00 zł

b) imienny bilet 7-dniowy na określoną linię miejską lub podmiejską - 26,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Zierke

Ekspert z zakresu prawa, biznesu i ekonomii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »