| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/100/2011 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 12 kwietnia 2011r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz w związku z art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn.zm.) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, z późn.zm.)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a:

§ 1. W Uchwale Nr XXXV/1080/2004 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 12 października 2004 r. w sprawie opłat za przewozy osób i bagażu pojazdami komunikacji miejskiej (zmienionej Uchwałami: Nr XLV/1417/2005 z dnia 14 czerwca 2005 r., Nr LXI/1934/2006 z dnia 29 sierpnia 2006 r., Nr V/58/2007 z dnia 20 lutego 2007 r., Nr XXIII/604/2008 z dnia 1 kwietnia 2008 r., Nr LII/1191/2010 z dnia 26 stycznia 2010 r., Nr LVIII/1327/2010 z dnia 29 czerwca 2010 r. oraz Nr V/69/2011 z dnia 8 marca 2011 r.) wprowadzić następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłaty za jednorazowe przewozy osób pojazdami komunikacji miejskiej w następującej wysokości:

1. Na liniach miejskich w granicach administracyjnych miasta Bielska-Białej:

a) dziennych:

- bilet normalny - 2,60 zł

- bilet ulgowy - 1,30 zł

b) nocnych (od godz. 23ºº do godz. 4ºº)

- bilet normalny - 3,40 zł

- bilet ulgowy - 1,70 zł

2. Na liniach podmiejskich:

a) do pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta:

- bilet normalny - 2,60 zł

- bilet ulgowy - 1,30 zł

b) od pierwszego przystanku poza granicami administracyjnymi miasta:

- bilet normalny - 3,40 zł

- bilet ulgowy - 1,70 zł

3. Bilet za przewóz bagażu, zwierzęcia na wszystkie linie miejskie i podmiejskie (nie dotyczy pasażerów posiadających bilety miesięczne i na trzy kolejne miesiące) - 2,60 zł.

4. Bilet jednodniowy NA OKAZICIELA na wszystkie linie miejskie i podmiejskie:

- normalny - 10,00 zł

- ulgowy - 5,00 zł

5. Weekendowy bilet rodzinny - 10,00 zł.

6. Bilet 60 minutowy uprawniający do nieograniczonej liczby przejazdów w ciągu 60 minut od momentu skasowania:

- normalny - 4,00 zł

- ulgowy - 2,00 zł.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się opłaty za następujące rodzaje biletów miesięcznych, ważnych na trzy kolejne miesiące i okresowych:

I. BILETY ULGOWE:

1. NA JEDNĄ LINIĘ:

a) imienny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską - 36,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię miejską lub podmiejską - 99,00 zł

2. SIECIOWE:

a) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - 44,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie - 123,00 zł

c) imienny bilet miesięczny na określoną linię podmiejską i wszystkie linie miejskie - 48,00 zł

d) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię podmiejską i wszystkie linie miejskie - 135,00 zł

e) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 51,00 zł

f) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 144,00 zł

g) socjalny imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie, ważny w dni robocze oraz soboty - 24,00 zł

h) socjalny imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie, ważny w dni robocze oraz w soboty - 72,00 zł

3. OKRESOWE:

a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 16,00 zł

b) imienny bilet 7-dniowy na określoną linię miejską lub podmiejską - 13,00 zł

4. SPECJALNE:

a) imienny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską - 26,00 zł

b) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - 31,00 zł

c) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 36,00 zł

II. BILETY NORMALNE:

1. NA JEDNĄ LINIĘ:

a) imienny bilet miesięczny na określoną linię miejską lub podmiejską - 72,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię miejską lub podmiejską - 198,00 zł

2. SIECIOWE:

a) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie - 88,00 zł

b) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie - 246,00 zł

c) imienny bilet miesięczny na określoną linię podmiejską i wszystkie linie miejskie - 96,00 zł

d) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na określoną linię podmiejskąi wszystkie linie miejskie - 270,00 zł

e) imienny bilet miesięczny na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 102,00 zł

f) imienny bilet na trzy kolejne miesiące na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 288,00 zł

g) miesięczny bilet NA OKAZICIELA na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 120,00 zł

3. OKRESOWE:

a) imienny bilet 7-dniowy na wszystkie linie miejskie i podmiejskie - 32,00 zł

b) imienny bilet 7-dniowy na określoną linię miejską lub podmiejską - 26,00 zł.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2011 r.

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, w prasie lokalnej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »