| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/11 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach

z dnia 29 marca 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 14 ust. 5, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)

Rada Miejska w Czechowicach-Dziedzicach

uchwala:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czechowice-Dziedzice, w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego określone w rozporządzeniu ministra właściwego ds. oświaty są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach wynikających ze statutów poszczególnych przedszkoli.

2. Dodatkowe usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez Gminę Czechowice-Dziedzice są odpłatne.

3. Koszt jednej godziny zajęć, o których mowa w pkt 2 wynosi 0,15% aktualnego minimalnego wynagrodzenia określonego zarządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, z zaokrągleniem do pełnych 10 gorszy. Opłatę pobiera się za każdą rozpoczętą godzinę świadczenia usług.

4. Opłatę miesięczną ustala się, jako iloczyn stawki godzinowej określonej w pkt 3 i liczby godzin, w czasie których dziecko korzysta ze świadczeń określonych w pkt 2.

5. Szczegółowe zasady korzystania z usług przedszkola oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy przedszkolem a rodzicami / opiekunami prawnymi.

6. Postanowienia niniejszej uchwały mają zastosowanie do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXIX/209/93 Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie ustalenia warunków funkcjonowania przedszkoli publicznych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice zmieniona uchwałą Nr XL/228/93 z dnia 23 lipca 1993 r., uchwałą Nr XVII/92/95 z dnia 29 sierpnia 1995 r. oraz uchwałą Nr XI/79/99 z dnia 25 maja 1999 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czechowic-Dziedzic.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Damian Żelazny

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MojeBiuro24

MojeBiuro24.pl jest platformą dedykowaną biurom rachunkowym w celu ułatwienia pracy księgowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »